Chữa người phong cùi

16/01 – Thứ Năm tuần 1 thường niên.
“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.

LỜI CHÚA: Mc 1, 40-45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”.

Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”.

Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Sáng nay, bạn đặt mình hiện diện trước nhan Chúa và thưa rằng bạn sẵn sàng cho Ngài và cho sứ vụ của Ngài. Trong các hoạt động thường ngày, bạn niềm nở tiếp đón hay quay lưng với mọi người?

Với tình thương và sự quan tâm chân thành, bạn hãy đến thăm những người bị loại trừ khỏi xã hội bởi bệnh tật hay nghèo đói. Dâng ngày sống hôm nay của bạn cho Chúa để cầu nguyện theo ý của ĐGH trong tháng này. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

Enter into God’s presence this morning. Tell the Lord that you are available to him and his mission. Do your daily actions welcome or turn away people? Try to approach with affection those who are excluded from society by disease or poverty. Offer your day for the intention of the Pope for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy dành ra ít phút thinh lặng và cảm nhận ngày sống của bạn. Sáng nay của bạn ra sao, bạn muốn làm gì cho nửa ngày còn lại? Cần nhìn vào gương sáng của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, là để cho tình yêu và lòng trắc ẩn dẫn dắt mọi hành động. “Lòng trắc ẩn đã dẫn Chúa Giêsu đến hành động cụ thể là đưa những người bị bỏ rơi tái hoà nhập với xã hội.” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment to stop and become aware of your day. How was your morning? What do you want to do for this second half of the day? Look to the example of the Lord and Mary that love and compassion should be the feelings that guide your actions. “Compassion leads Jesus to act concretely: to reintegrate the marginalized” (Pope Francis).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bạn hãy tạ ơn Chúa vì những ơn lành nhận được hôm nay. Giờ đây, nhớ lại những thời khắc đau đớn, buồn phiền. Liệu bạn có làm tổn thương ai hôm nay không? Thường thường, chúng ta vẫn hay làm tổn thương những người chúng ta yêu thương. Bạn phải làm thế nào để chữa lành những vết thương và sửa chữa những thiệt hại mà bạn đã gây ra? Ngày mai, bạn hãy làm một hành động yêu thương đối với người mà bạn đã làm tổn thương. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for any graces you received today. Become aware of the painful or sad times of the day. Did you hurt someone today? We usually hurt those we love. How could you repair the damage caused? Tomorrow, try to extend a gesture of love to someone that you hurt. Hail Mary…

https://dongten.net/wp-content/uploads/2020/01/TDCN-16-01-2020.jpg