Thánh lễ: Giao Thừa & Năm Mới Canh Tý 2020

NGÀY XUÂN CẢM TẠ HỒNG ÂN CHÚA
NĂM MỚI CA KHEN PHÚC LỘC NGÀI

CHƯƠNG TRÌNH TẾT CANH TÝ 2020

30 Tết – THỨ SÁU 24/01/2020

  • 17 giờ 30 : Thánh Lễ Tất niên.
  • 22 giờ 00 : Thánh lễ Giao Thừa

MỒNG 1 TẾT – THỨ BẢY 25/01/2020 : CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

  • 07 giờ 00 : Cha sở dâng lễ Tân Niên.
  • 17 giờ 30 : THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ DO ĐỨC CHA PHỤ TÁ LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN CHỦ SỰ.
  • 19 giờ 00: Thánh Lễ tại Nhà Chờ Phục Sinh

MỒNG 2 TẾT – CHÚA NHẬT 26/01/2020: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

  • LỄ SÁNG: 6 giờ 15 – 07 giờ 30 và 9 giờ 00
  • LỄ CHIỀU : 16 giờ 00 – 17 giờ 30 và 19 giờ 00

MỒNG 3 TẾT- THỨ HAI 27/01/2020 – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

  • LỄ SÁNG : 7 giờ 00
  • LỄ CHIỀU : 17 giờ 30 – 19 giờ 00

GIÁO XỨ AN BÌNH HỒNG PHÚC TẾT
GIA ĐÌNH THÁNH THIỆN LỘC ÂN XUÂN