Tuyên xưng của Phêrô

20/02 – Thứ Năm tuần 6 thường niên.
“Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”.

Lời Chúa: Mc 8, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”.

Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó.

Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con mở lòng với Cha vào sáng đầu ngày, và chuẩn bị sẵn sàng sống với tinh thần phục vụ. Đối với con, Chúa Giê-su là ai? Thiên Chúa và tha nhân chiếm giữ vị trí nào trong cuộc sống của con? Cuộc sống của người môn đệ Chúa là sống hết mình trong tinh thần sẵn sàng phục vụ cho sứ mạng của Chúa Ki-tô. Trong tháng này, chúng ta cùng cầu nguyện cho tiếng kêu cứu của những anh chị em di dân, nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và quan tâm giúp đỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời
WITH JESUS IN THE MORNING
Open your heart to God this morning and prepare to live with an attitude of service. Who is Jesus for you? What place does your neighbor and the Lord occupy in your life? The life of the apostle is lived out in its availability and service to the mission of Christ. This month we pray that the cries of our migrant brothers and sisters, victims of criminal trafficking, may be heard and considered. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con tạm dừng công việc giữa ngày để cầu nguyện. Con ý thức rằng Chúa Giê-su đi bên con.
Những thách thức mà Đức Thánh Cha đặt ra không còn xa với chúng ta nữa. Nỗi đau của những người thân cận chính là nỗi đau của chúng ta, vì chúng ta hiệp nhất nên một trong Trái Tim của Chúa Ki-tô. “Không chỉ những người di dân mới bị đe dọa, đó là mối đe doạn tới tất cả mỗi người chúng ta, với hiện tại, tương lai của cả gia đình nhân loại.” (ĐGH Phanxicô) Hãy làm mới lại chính mình để sẵn sàng phục vụ.
WITH JESUS DURING A DAY
Pause in the middle of the day for prayer. Become aware that Jesus walks with you. The challenges proposed by the Holy Father are not distant. The pain of our neighbor should be ours, as we are all united in the Heart of Christ. “Not only is the cause of the migrants at stake, it is not just about them, but about all of us, about the present and the future of the human family” (Pope Francis). Renew within yourself your willingness to serve.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành con được lãnh nhận trong ngày hôm nay. Nhìn vào cảm xúc của mình, con thấy buồn tủi hay cô đơn? Con đã đáp trả như thế nào? Con nói với Chúa Cha về những khó khăn, và dâng cho Ngài, để Ngài biến đổi chúng thành những điều tốt đẹp. Ngày mai, xin cho con can đảm, và cầu khẩn Chúa thương thúc đẩy con hơn nữa. Kính mừng Maria….
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for some special grace received today. Look at your feelings. Did you feel sadness or loneliness throughout the day? How did you react? Talk to God the Father about these difficult times and give them to him so that he can transform them into something beautiful. Make a resolution for tomorrow and ask God for help to carry it forward. Hail Mary…