Thông báo: Tuần 23/02 – 29/02/2020

  • Số tiền anh chị em giúp cho việc đào tạo Đại chủng Viện Thánh Giuse tuần qua được 45 triệu đồng. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn. Hôm nay xin chia sẻ cho việc bác ái của giáo xứ.
  • Thứ tư lễ tro 26/02 xin anh chị em nhớ giữ chay kiêng thịt. Giờ lễ: Sáng 5:00 và 6:15. Chiều: 17:30 và 19:00. Thứ sáu hàng tuần trong Mùa chay có đi chặng đàng Thánh Giá lúc 16:30.

LỊCH TUẦN 23/02 – 29/02/2020

  • Chúa nhật, 23/02: CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.
  • Thứ hai, 24/02:
  • Thứ ba, 25/02:
  • Thứ tư, 26/02: LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt.
  • Thứ năm, 27/02: Thứ Năm sau lễ Tro
  • Thứ sáu, 28/02: Thứ Sáu sau lễ Tro
  • Thứ bảy, 29/02: Thứ Bảy sau lễ Tro

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng