Chương trình Tuần Thánh & Phục Sinh 2020

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2020

Người lớn Tĩnh tâm Mùa Chay:

 • Thời gian: Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư – Ngày 16,17 và 18/03/2020 lúc 19g00.
 • Giảng phòng: Cha Giuse ĐÀO NGUYÊN VŨ – VP HĐGMVN
  (Lưu ý: Vẫn có Thánh lễ lúc 17g30 như thường lệ).

Thiếu nhi Tĩnh tâm Mùa Chay:

 • Thời gian: Chúa Nhật III & IV Mùa Chay – Ngày 15 và 22/03/2020 lúc 07g30.
 • Giảng phòng: Cha sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng.

GIẢI TỘI MÙA CHAY 2020

Giải tội các ngày trong tuần:

 • Sáng: 05g30 – Chiều: 17g00 đến 17g30

Giải tội thiếu nhi:

 • Sáng Chúa Nhật Lễ Lá 05/04/2020: từ 8g30 đến 9g45

Giải tội người lớn:

 • Thứ ba 31/03/2020: từ 18g00 đến 19g45 (có 20 cha giải tội)
 • Chúa Nhật Lễ Lá 05/04/2020: từ 17g30 đến 19g30

Lưu ý: Các cha không ngồi tòa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2020

Chúa Nhật Lễ Lá 05/04/2020:

 • Trước Thánh lễ 17g30 Thứ Bảy 04/04/2020, có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.
 • Trước Thánh lễ 05g00 và trước Thánh Lễ thiếu nhi 07g30 Chúa Nhật 05/04/2020 có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh 06-07-08/04/2020:

 • Từ 18g00 đến 19g00: Cầu nguyện Taize, suy gẫm Lời Chúa

Thứ năm Tuần Thánh 09/04/2020 – Lễ Tiệc Ly

 • Sáng: 5g00 – Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Chiều: Lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Giáo xứ
  • 17g30: Thánh Lễ cho thiếu nhi
   (Sau Thánh Lễ thiếu nhi viếng Chúa 15 phút)
  • 19g30: Thánh Lễ cho người lớn
   (Người được Rửa Chân được chọn ngẫu nhiên trong Thánh Lễ)
  • Phiên Chầu Mình Thánh Chúa:
   + 21g00 – 21g45: Giới trẻ Giáo xứ hướng dẫn
   + 21g45 – 22g30: Các Liên Giáo Khu: Thánh Hạnh (Khu 7), Thánh Lựu (Khu 8), Thánh Lạc (Khu 9) hướng dẫn.
   + 22g30 – 23g15: Các đoàn thể, Bà mẹ Công giáo hướng dẫn.

Thứ sáu Tuần Thánh 09/04/2020 – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu
Ăn chay – kiêng thịt: Đóng góp cho quỹ dự phòng thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 • Sáng: 05g00 – Đọc kinh Phụng vụ – Suy niệm
 • Chiều: Tưởng niệm cuộc Thương Khó
  • 16g30: Chặng đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ.
  • 17g30: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho thiếu nhi.
  • 20g00: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho người lớn.
   Hôn chân Chúa trong Nhà thờ sau nghi thức. Việc hôn chân Chúa kết thúc lúc 15g00 thứ bảy Tuần thánh.

Thứ bảy Tuần Thánh 11/04/2020 – Vọng Phục Sinh

 • Sáng: 5g00: Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Tối: Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
  • 18g00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi.
  • 20g30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn.

Chúa Nhật Phục Sinh 12/04/2020 – Mừng Chúa sống lại

 • Sáng: Thánh lễ 6g15, 7g30, 9g00
 • Chiều: Thánh lễ 16g00, 17g30, 19g00.