Dấu lạ của Thiên Chúa

04/03 – Thứ tư tuần 1 Mùa Chay.
“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona.

Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha nhân lành, này con đây đang ở trước Nhan Cha vào sáng sớm này. Con nghĩ đến những biến cố đang chờ đợi con hôm nay: các hoạt động, những cuộc gặp gỡ, điều làm con phấn khởi, và cả điều khiến con lo lắng. Con xin dâng tất cả cho Trái Tim Con Cha là Chúa Giêsu, để Ngài chiếu tỏa tình yêu vào trong mọi sự đó. Chính Ngài đã thắp sáng đời con, và trao ban cho con hương vị tình yêu đích thực. Con cũng nghĩ đến những anh chị em Công Giáo của con tại Trung Quốc và con xin dâng lên ngày sống này để hiệp thông với họ. Xin cho chúng con được sống trong niềm hy vọng với Chúa Giêsu! Lạy Cha chúng con …
WITH JESUS IN THE MORNING
Gracious Father, here I am before you on this new day. I think about what awaits me during this day, the activities and meetings, focusing on what excites me, and what causes anxiety in me. I place all of this in the Heart of your Son, Jesus, so that he may radiate his love in everything. It is he who lights up my life, and gives it its true flavor. I think of my Catholic brothers in China, and offer you my day to be in communion with them. May we live in hope with Jesus! Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Đức Giáo Hoàng Phanxico mời gọi chúng ta “ăn chay cũng là học cách thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác và với tạo vật, từ cám dỗ muốn “nuốt chửng” mọi thứ để thỏa mãn lòng tham của mình cho đến khi có thể chịu đựng vì một tình yêu có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim chúng ta.” Đây là những lời mang đến một viễn cảnh tươi đẹp cho việc ăn chay bằng việc để cho chúng ta dự phần vào sự năng động của tình yêu!
WITH JESUS DURING A DAY
Pope Francis invites us to “fast, that is, to learn to change our attitude towards others and creatures, from the temptation to ‘devour’ everything to satisfy our greed, to the ability to suffer out of love, which is capable of filling the void in our heart.” These are words that give fasting a beautiful perspective, by making us enter into the dynamics of love!
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Cùng dâng lời cảm tạ Chúa vì một ngày nữa đã qua. Trong suốt ngày sống, Chúa Cha đã mời gọi trong trái tim con những điều nhỏ bé và Ngài muốn con lắng nghe Ngài. Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa không? Có ân sủng đặc biệt nào con thấy biết ơn Ngài? Hay có những biến cố nào con cần xin sự tha thứ? Con ghi chú lại những điều con đã khá phá ra và giải quyết tốt hơn trong ngày mai. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for another day. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details, and he wants you to listen to him. Did you recognize the presence of the Lord? How did you respond? Do you want to thank God for some particular grace? Is there any situation that you need to ask for forgiveness? Take note of what you discover and resolve to do better tomorrow. Hail Mary…