Yêu mến thù địch

07/03 – Thứ bảy tuần 1 Mùa Chay. – Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.
“Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”.

Lời Chúa: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.

Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư?

Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Hôm nay là Thứ Sáu đầu tháng, ngày Thế Giới Cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Cùng với tất cả anh chị em trong mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, con xin dâng lời cầu nguyện cho các Tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc. Cũng như mọi ngày, con xin dâng ngày hôm nay lên Chúa, và lắng nghe Lời của Ngài dành cho con qua Tin Mừng: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5, 23-24). Lạy Chúa, con có bất hòa với anh chị em xung quanh hay không? Con cầu nguyện cùng Chúa, xin chỉ dẫn cho con đoạn đường của sự hòa giải, để vượt qua sự chia rẽ này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Today is the first Friday of the month, the World Day of Prayer for the Pope’s Intentions, and with all my brothers in the Pope’s Worldwide Prayer Network, I pray for the intention of this month, for Catholics in China. Like every day, I offer my day to the Lord, and I hear him say to me in the Gospel: “If you remember that your brother has something against you, go first to reconcile with your brother and then come to present your offering.” (Matthew 5:20-26) Do I have a dispute with a brother or a sister? I will speak to the Lord and ask that he opens a path of reconciliation for me to overcome this division. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề nghị chúng ta không nên để khoảng thời gian của Mùa Chay này trôi qua một cách vô ích. “Hãy cùng cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta tìm ra con đường hoán cải thật sự. Hãy từ bỏ lòng ích kỷ, thói tự cho mình là trung tâm và cùng hướng về Lễ Vượt Qua của Chúa Giê-su. Hãy đồng hành với anh chị em đang còn gặp khó khăn bằng việc chia sẻ cùng nhau, cả vật chất lẫn tinh thần.”
WITH JESUS DURING A DAY
Pope Francis suggests that we not allow the favorable time of Lent to pass in vain. “Let us ask God to help us set out on a path of true conversion. Let us abandon selfishness, the self-centered gaze and turn to the Passover of Jesus: let us be close to our brothers and sisters in difficulty by sharing with them our spiritual and material goods. “
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con nhìn lại những hoạt động trong ngày hôm nay, suy ngẫm lại những gì con đã trải nghiệm, và nhận ra cách thức Thiên Chúa hoạt động nơi con. Con biết ơn vì điều gì? Con đã làm những việc tốt lành nào trong ngày? Những khoảnh khắc đó để lại gì trong tim con? Trong mọi việc, con có cư xử với lòng quảng đại, lòng tận tụy từ sâu bên trong mình không? Con nghĩ về những điều mà con muốn làm khác đi vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a break as you end your day. Focus on your breath. Relive the day by following Step back from today’s activities. Look at what you experienced and discover how God acted within you. For what are you grateful? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…