Hãy sống nhân từ

09/03 – Thứ hai tuần 2 Mùa Chay.
“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”.

Lời Chúa: Lc 6, 36-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con.

Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36) Trái tim nhân từ là trái tim có lòng thương xót: những lời này của Tin Mừng định hướng các hành động của con hôm nay, chỉ vì tình yêu và tha thứ. Đó là một đòi hỏi khắt khe. “Thánh Tâm Chúa Giê-su là biểu tượng tuyệt hảo cho lòng thương xót của Thiên Chúa” (ĐGH Phan-xi-cô). Lạy Cha trên trời, xin Cha liên kết trái tim con với Thánh Tâm Chúa Giê-su để nhờ đó con có thể yêu như Chúa yêu. Con dâng lên Cha mọi sự để cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn. Lạy Cha chúng con …

WITH JESUS IN THE MORNING

“Be merciful, as your Father… is merciful.” (Luke 6:36) A merciful heart is a heart that has pity: this word of the Gospel traces a course of action for me today, of love and forgiveness, and it is demanding. “The Heart of Jesus is the symbol par excellence of the mercy of God” (Pope Francis). Heavenly Father, join my heart to the Heart of Jesus so that I am able to love like him. In my prayer I offer all things for the Church in China so that it will persevere in fidelity to the Gospel and grow in unity. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lòng thương xót của Chúa Giê-su không chỉ là một cảm xúc, mà là nguồn sức mạnh mang lại sự sống, giúp thức tỉnh con người!” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ban cho con tràn đầy lòng thương xót và cho con được tái sinh lần nữa nhờ Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

“The mercy of Jesus is not only a feeling, it is a force which gives life, which resuscitates man!” (Pope Francis) Lord, make me full of mercy, who lets himself be raised to life by you again!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con cảm tạ Chúa khi ngày đang dần tàn. Trong suốt ngày sống, Chúa Cha đã mời gọi trái tim con bằng những biến cố nhỏ mà Ngài muốn con lắng nghe và bước theo Ngài. Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những biến cố con đã trải qua không? Con đã đáp trả như thế nào? Con biết ơn vì điều gì? Trong hoàn cảnh nào con cầu xin sự tha thứ? Con mạnh dạn đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa để chữa lành tâm hồn con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for the day that ends. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in what you experience? How do you respond? Is there something you are grateful for? Is there a situation that you need to ask for forgiveness? Resolve to allow God’s presence to heal your heart tomorrow. Hail Mary…