Người cha nhân hậu

14/03 – Thứ bảy tuần 2 Mùa Chay.
“Em con đã chết nay sống lại”.

Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này:

“Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: “Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho.

Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha”. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa”. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: “Ðó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ”. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: “Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó”. Nhưng người cha bảo: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Mặt trời đã lên, và ánh sáng tháng Ba đang sưởi ấm trái đất. Nhưng chẳng phải mặt trời thực sự của cuộc sống chúng ta là Chúa Giêsu sao? Người chính là “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Mt 21, 42). Nguyện xin Chúa đến và đổi mới cuộc sống con, con xin dâng ngày hôm nay để Chúa Thánh Thần thánh hóa con trở nên một tông đồ cầu nguyện thực sự, luôn sẵn sàng cho sứ mệnh của Chúa. Trong tháng này, con được mời gọi hướng đến cầu nguyện cho Giáo hội ở Trung Quốc, cùng với sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ luôn trung kiên với Tin Mừng và sống trong sự hiệp nhất. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
The sun is up, and its light is already warming the earth in March. But isn’t the real sun of our lives, Jesus? He is “the cornerstone, that was rejected by the builders” (Matthew 21:42). I ask him to come and renew my life, and I offer him my day so that the Holy Spirit can make me a true apostle of prayer, available to his mission. This month’s mission sends us to the Church in China, that, through the intercession of Mary, she persevere in fidelity to the Gospel and grow in unity. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Thông qua việc cầu nguyện với Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, chúng ta sẵn sàng với sứ mệnh truyền giáo. Hãy mở mắt và tâm hồn mình ra để mang thế giới, Giáo Hội, và cả những thách đố dâng lên cho Chúa.
Con xin dừng lại đôi phút để suy ngẫm về một hoàn cảnh mà con muốn lan truyền tình yêu của Chúa.
WITH JESUS DURING A DAY
Praying with the Pope’s Worldwide Prayer Network makes us missionaries through prayer, available for mission. Let us open our eyes and our hearts to bring to the Lord the world and the Church, and their challenges. I will stop for a moment to think of a situation on which I wish to bring the love of the Lord.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lùi lại một bước để nhìn rõ hơn những hoạt động trong ngày, phản tỉnh lại những điều con đã sống và khám phá ra cách Chúa hoạt động nơi con. Con tạ ơn Chúa vì điều gì? Con đã làm điều gì tử tế? Những khoảnh khắc nào còn lưu dấu lại nơi trái tim con? Trong các việc làm, các cuộc gặp gỡ, những lúc nghỉ ngơi, con đã hành động với lòng quảng đại và tận hiến hay chưa? Ngày mai, con suy nghĩ về những điều con muốn làm khác đi. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a step back from the day’s activities. Reflect on what you have lived and discover how God acted in you. What are you grateful for? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings, and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…