Nước hằng sống

15/03 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A.
“Mạch nước vọt đến sự sống đời đời”.

Lời Chúa: Ga 4, 5-42

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu.

Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: “Xin bà cho tôi uống nước” (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: “Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?” (Vì người Do-thái không giao thiệp gì với người Samaria). Chúa Giêsu đáp: “Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: “Xin cho tôi uống nước”, thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống”. Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?”

Chúa Giêsu trả lời: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. Người đàn bà thưa: “Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa”.

Chúa Giêsu bảo: “Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây”. Người đàn bà đáp: “Tôi không có chồng”. Chúa Giêsu nói tiếp: “Bà nói “tôi không có chồng” là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà, bà đã nói đúng đó”. Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giêrusalem”. Chúa Giêsu đáp: “Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Ðấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Ðấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý”. Người đàn bà thưa: “Tôi biết Ðấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”. Chúa Giêsu bảo: “Ðấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây”.

Vừa lúc đó các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy Ngài nói truyện với một người đàn bà. Nhưng không ai dám hỏi: “Thầy hỏi bà ta điều gì, hoặc: tại sao Thầy nói truyện với người đó?” Bấy giờ người đàn bà để vò xuống, chạy về thành bảo mọi người rằng: “Mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Ðấng Kitô?” Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng Ngài, trong khi các môn đệ giục Ngài mà rằng: “Xin mời Thầy ăn”. Nhưng Ngài đáp: “Thầy có của ăn mà các con không biết”. Môn đệ hỏi nhau: “Ai đã mang đến cho Thầy ăn rồi chăng?” Chúa Giêsu nói: “Của Thầy ăn là làm theo ý Ðấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài. Các con chẳng nói: còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư? Nhưng Thầy bảo các con hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh công và thu lúa thóc vào kho hằng sống, và như vậy kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Ðúng như câu tục ngữ: Kẻ này gieo, người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra; những kẻ khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả công lao của họ”.

Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng rằng: “Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm”. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: “Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Ðấng Cứu Thế”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Hôm nay là Chúa Nhật III Mùa Chay, phụng vụ đưa chúng ta vào sự hiện diện của người phụ nữ Samari. Một cuộc gặp gỡ rất đẹp mà Chúa Giê su đã nói với người phụ nữ: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” Ngài cũng đang yêu cầu bạn. Bạn làm thế nào để làm dịu cơn khát đó? Lạy Chúa, con dâng Chúa ngày mới của con, hành động, suy nghĩ, khao khát của con, đây là “nước” của cuộc sống con dành cho Chúa. Và con xác tín rằng: trong cái nhìn của Ngài, Ngài muốn ban cho con nước sự sống là Tình Yêu của Ngài. Cùng với tất cả anh chị em trong Mạng lưới Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng, con cầu nguyện cho ý nguyện Đức Giáo Hoàng đã tin cậy giao cho chúng con trong tháng này: xin cho Giáo Hội ở Trung Quốc có thể sống đức tin của họ trong sự trung thành và hiệp nhất. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Today is the 3rd Sunday of Lent and the liturgy puts us in the presence of the Samaritan woman. It is a beautiful encounter in which Jesus said to this woman: “Give me a drink”! He makes this request to me too. How will I quench it? Lord, I offer you my day, my activities, my thoughts, my desires, this is the water of my life for you. And I believe that, on your side, you want to give me the living water of your Love. With all my brothers and sisters in the Pope’s Worldwide Prayer Network, I pray for the intention that the Pope confides to us this month, that the Church which is in China may live its faith in fidelity and unity. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Chúa Giê su muốn những nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng đặc biệt với cuộc sống rạng lên sự hiện diện của Thiên Chúa” (ĐGH Phanxicô). Trong sự hiệp nhất với người Công Giáo ở Trung Quốc, chúng con xin Chúa ban ơn để cuộc sống của chúng con được rạng lên sự hiện diện của Chúa. Xin ban cho chúng con tất cả sự can đảm để theo Ngài bất chấp những gì khó khăn.
WITH JESUS DURING A DAY
“Jesus wants evangelizers who announce the Good News not only with words, but especially with their lives transfigured by the presence of God” (Pope Francis). In union with the Catholics of China, let us ask the Lord for the grace to be transfigured by his presence. May he give us all the courage to follow him despite what is difficult.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con dâng lời cảm tạ Chúa vì một ngày nữa đã trôi qua. Con tĩnh lặng và nhìn sâu vào tâm hồn mình. Ngày hôm nay của con thế nào? Con có gặp khó khăn ở vấn đề nào không? Những suy nghĩ gì đã xuất hiện? Con có thái độ gì? Những cảm xúc nào con đã trải qua? Trong những lúc khó khăn, con cố gắng rèn luyện sự kiên nhẫn, và cầu xin Chúa giúp sức. Xin cho con không bị dẫn dắt bởi những suy nghĩ đen tối và không từ bỏ mục đích tốt đẹp của mình. Vào ngày mai, con quyết tâm sống tốt hơn. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for another day. Look inside your heart. How was your day? Where there any moments of difficulty. What thoughts appeared? What attitudes did you have? What feelings did you experience? In moments of trouble cultivate patience, ask God for help, do not be guided by dark thoughts and do not abandon your good purposes. Resolve to do better tomorrow! Hail Mary…