[Audio] Tĩnh tâm Giới trẻ & Giới trưởng thành Mùa Chay (1) – 16/03/2020

Giảng phòng: Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ (Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam) – 16/03/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 9 Tiếp theo
Prev 1 of 9 Tiếp theo