Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha

17/03 – Thứ ba tuần 3 Mùa Chay.
“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”.

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”

Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ.

Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện.

Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha ơi, ngay từ lúc bình minh, con dâng lên Cha lòng sẵn sàng ở cùng bên Cha trong lòng thương xót. Cha mời gọi con tha thứ cho anh em “bảy mươi lần bảy”, điều đó luôn luôn cần nói ra (Mt 18,22). Con muốn nhìn tha nhân như cách Cha nhìn họ, nhưng đôi khi con còn ngại ngùng khó xử lắm. Xin mở rộng trái tim con với mọi người. Con dâng lên Cha ngày hôm nay, để cùng với Cha, ngày hôm nay của con sẽ thật tươi đẹp. Lạy Cha chúng con …
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, at daybreak, I offer you my availability to be with you today in mercy. You invite us to forgive “up to seventy times seven times”, that is to say always (Matthew 18,22). I want to look at others like you look at them. But I am so often awkward. Open my heart to others. I offer you my day, that with you it will be beautiful. Our Father….
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Trong tháng ba này, ĐGH mời gọi chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội ở Trung Quốc. Chúng ta dâng lên tâm tình cầu nguyện bằng việc suy ngẫm những lời nói từ thông điệp của ngài dành cho Giáo Hội ở Trung Quốc nói riêng và Giáo Hội hoàn vũ. “Có nhiều người đặt những câu hỏi thương tâm để chất vấn về giá trị của những đau khổ họ phải chịu khi sống trung thành với Đấng kế vị thánh Phêrô. Ngược lại, những người khác lại kỳ vọng và mong đợi những chuyển biến tốt đẹp nhờ hy vọng vào một tương lai thanh bình cho lời chứng đức tin trên mảnh đất Trung Hoa này.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin Ngài ngự đến và thắp sáng trái tim mọi người.
WITH JESUS DURING A DAY
In this month of March, when the Pope invites us to pray for the Church in China, we offer some extracts from his message to the Catholics of this country and to the universal Church to support our prayer. “Many people ask the poignant question about the value of the sufferings they face to live in fidelity to the Successor of Peter. In others, on the contrary, prevail positive expectations and reflections animated by the hope of a more serene future for a fruitful testimony of faith on Chinese soil.” (Pope Francis) Lord, come and enlighten everyone’s hearts!
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Tìm một nơi thanh tĩnh và khẽ nhắm mắt lạ. Con đang cảm thấy như thế nào? Con tạ ơn Chúa vì món quà sự sống. Con ý thức được những điều mang lại niềm vui cho con, và những người đồng hành cùng con hôm nay. Cuộc gặp gỡ nào tiếp thêm cho con lòng dũng cảm? Công việc nào mang lại cho con niềm vui? Con khám phá thêm những gì thúc đẩy con sống Tin Mừng, và giúp con duy trì năng lượng sống đó. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…