Giới răn trọng nhất

20/03 – Thứ sáu tuần 3 Mùa Chay.
“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người”.

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cùng với Giáo Hội, chúng ta suy ngẫm về giới răn cao trọng: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”(Mc 12,29-30)
Lạy Chúa, trong tình hiệp nhất với Giáo Hội tại Trung Hoa, chúng con muốn sống một tình yêu dành trọn cho Ngài ở nơi chúng con được mời gọi sống gặp gỡ với những người có quá khứ, lối suy nghĩ và những nhạy cảm khác nhau. Xin cho họ, và cả chúng con nữa, được trở nên những kiến trúc sư dựng xây tình hiệp nhất. Xin Chúa làm cho chúng con trở nên người xây dựng hoà bình.
WITH JESUS IN THE MORNING
In the Church today we meditate on the great commandment: “Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength” (Mark 12:29-30). We want to live from this love for you, Lord, where we are, in communion with the Catholics in China, called to live the encounter with people who have a history, ideas, and diverse sensibilities. May they be, and may we, too, be architects of unity. Lord, make us peace workers.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Về phần tôi, tôi vẫn luôn xem đất nước Trung Quốc là một vùng đất giàu cơ hội, người dân Trung Quốc là các nghệ nhân, người bảo vệ của một di sản văn hoá cùng với sự khôn ngoan vô giá, được chắt lọc nhờ chống lại nghịch cảnh và hội nhập những sự đa dạng, điều đó không phải ngẫu nhiên, nhưng từ thời xa xưa họ đã được đón nhận Tin mừng. Như linh mục Matteo Ricci, một tu sĩ dòng Tên đã nói rất khôn ngoan: ‘Trước khi thiết lập mối quan hệ tình bạn, người ta phải quan sát, để giữ được tình bạn, người ta phải tin tưởng.’” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc sống tình bạn hữu với Chúa và với nhau.
WITH JESUS DURING A DAY
“For my part, I have always looked at China as a land rich in great opportunities and the Chinese people as craftsman and guardians of an invaluable heritage of culture and wisdom, which has been refined by resisting adversity and integrating diversities, and which, not by chance, since ancient times came into contact with the Christian message. As Fr. Matteo Ricci, a Jesuit said with great sagacity: ‘Before entering into friendship, one must observe, after having contracted it, one must trust.’” (Pope Francis) Allow, Lord, the Catholics of China to live friendship in you, and between themselves.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lúc cuối ngày, con tạm dừng mọi việc, nhìn lại những gì con đã trải qua và khám phá ra Chúa đã hoạt động trong con như thế nào. Con biết ơn vì điều gì? Con đã làm được việc tốt nào trong hôm nay? Những khoảng khắc đó để lại trong tim con điều gì? Trong các công việc, cuộc gặp gỡ và ngay cả những lúc nghỉ ngơi, con có hành động với lòng quảng đại và sự tận tình không? Con suy nghĩ về một điều con muốn thay đổi vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Step back from today’s activities. Look at what you experienced and discover how God acted within you. For what are you grateful? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…