[Audio] Tĩnh tâm thiếu nhi Mùa Chay (2) – 22/03/2020

Giảng phòng: Cha phó Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh – Gx. Tân Định – 22/03/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: