TGP Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến

,

Tổng Giáo phận Sài Gòn trực tuyến Thánh lễ và Chầu Mình Thánh Chúa hằng ngày như sau:

 • Thánh lễ Ngày thường
  05:30 (Nhà thờ Đức Bà)
  17:30 (Nhà thờ Tân Phước)
 • Thánh lễ Chúa nhật:
  17:30 thứ Bảy (Nhà thờ Đức Bà)
  19:00 thứ Bảy (Nhà thờ Tân Phước)
  05:30 Chúa nhật (Nhà thờ Đức Bà)
  07:30 Chúa nhật: dành cho Thiếu nhi (Nhà thờ Tân Phước)
  09:30 Chúa nhật: Thánh lễ tiếng Anh (Mass in English) (Nhà thờ Đức Bà)
  10:30 Chúa nhật: Thánh lễ tiếng Pháp (Messe en Français) (Nhà thờ Đức Bà)
  17:30 Chúa nhật (Nhà thờ Tân Phước)
 • Chầu Mình Thánh Chúa vào lúc 20:00 mỗi ngày (Nhà thờ Đức Bà)

Trực tuyến
– tại Nhà thờ Đức Bà:

xem kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn: youtube.com/user/tonggiaophansaigon
 tại Nhà thờ Tân Phước:
xem kênh YouTube WGPSG Thánh lễ trực tuyến hằng ngày

Tất cả các chương trình trực tuyến này đều nằm trên trang web của Tổng Giáo phận  Sài Gòn: https://tgpsaigon.net