Ðức tin chân chính

01/04 – Thứ tư tuần 5 Mùa Chay.
“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”.

Lời Chúa: Ga 8, 31-42

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được tự do”?”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” Họ lại nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!”

Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong tháng 4 này, ĐGH mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành để họ được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ này. Có nhiều loại nghiện ngập, như nghiện rượu bia, ma túy, cờ bạc và nghiện phim ảnh khiêu dâm. Hôm nay khi lắng nghe Lời Chúa, con nhớ đến một người nghiện và xin Chúa giải thoát họ. “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8, 31-32). Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

In this month of April, Pope Francis invites us to pray that those suffering from addiction may be helped and accompanied. There are many addictions in this world, such as alcohol, drugs, gambling and pornography. By listening to the Word of this day, I note in my prayer a person I know who is in this situation, praying that the Lord help set him/her free. ” If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free” (John 8:31-32). Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Khi nghĩ về những người đang đau khổ vì nghiện ngập, con lắng nghe những lời của ĐGH: “Lưu tâm đến các dạng thức mới của nghèo đói và dễ bị tổn thương là điều rất thiết yếu, bởi chúng ta được gọi để nhận ra một Giê-su đang đau khổ: nơi hình ảnh những người vô gia cư, những kẻ nghiện ngập… Tất cả chúng ta hãy lắng nghe tiếng khóc của Chúa, Đấng đang hỏi chúng ta: “Em ngươi ở đâu?” (St 4,9)

Lạy Chúa, con xin dâng ngày sống của con cho Chúa. Xin Ngài mở lòng con trước những tiếng kêu than của anh chị em xung quanh.

WITH JESUS DURING A DAY

Thinking of people suffering from addiction, I listen to the words of Pope Francis: “It is essential to pay attention to the new forms of poverty and fragility in which we are called to recognize the suffering Christ: the homeless shelter, drug addicts … I would like us to listen to the cry of God who asks us: ‘Where is your brother?’ (Gen 4:9)” Lord, I offer you my day, open my heart to the cry of my brothers and sisters.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lúc cuối ngày, con tìm đến nơi thanh vắng, hít thở thật sâu và để lòng mình lắng lại. Hôm nay, biến cố nào khiến con hạnh phúc? Con có cảm nhận rằng mình được yêu, được tôn trọng và có giá trị không? Con ở lại trong những suy nghĩ đó một vài phút, rồi dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả mọi điều tốt đẹp hôm nay. Con chuẩn bị bản thân cho ngày mai bằng một con tim dạt dào tình yêu để sẵn sàng gửi trao cho người khác. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and breathe deeply, letting your heart quiet down. What events made you happy today? Did you feel loved, esteemed or valued by someone? Remain with those thoughts for a few minutes. Give thanks to God for all the good things of the day. Prepare yourself for tomorrow to carry God’s love in your heart to give to others. Hail Mary…