Ông đã thấy và ông đã tin – Bài giảng của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Chúa nhật Phục Sinh

Bài giảng của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Chúa nhật Phục Sinh 12.04.2020 cử hành lúc 5g30 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Nguồn: WGPSG