Tìm lại được bản thân

17/04 – Thứ sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.
“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”.

Lời Chúa: Ga 21, 1-14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Điđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào.

Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai?” Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế.

Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Trong suốt tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta kỷ niệm sự sống mà Chúa Giê-su đã Phục Sinh sau cái chết. Hôm nay, tâm điểm của Tin Mừng nói về Bí tích Thánh Thể, khi Ngài nói với chúng ta về bữa ăn cùng với các môn đệ trên bờ biển hồ Ti-bê-ri-a, sau khi Ngài sống lại.
Tôi hình dung ra nơi ấy, và tôi cũng đang ngồi cùng các môn đệ, “Chúa Giê-su đang tiến đến; Người cầm lấy bánh và trao cho họ, và Người cũng làm như thế với cá.” (Ga 21,14) Qua Bí tích Thánh Thể, xin Ngài hãy đến và cư ngụ vào lòng con. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
During the octave (eight days) of Easter, we celebrate the life to which Jesus returned after his death. Today, the Gospel points to the Eucharist, when he tells us about a meal of the Risen Jesus with his disciples on the shore of Lake Tiberias. I imagine the place and I sit with the disciples, “Jesus is coming; he takes the bread and gives it to them; and the same with fish. ” (John 21:14) Through the Eucharist, come and make your home in me, Lord. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Hãy mở đường cho hy vọng, nhưng đừng để hy vọng cướp đoạt con! Đừng nhượng bộ với những ảo tưởng về nguồn thù lao dễ có được hay những nguồn thu bất chính: đó là của ăn cho hôm nay, nhưng là cơn đói cho ngày mai. Nó không thể mang lại cho con bất cứ điều gì! Hãy có phản ứng quyết liệt với các nhóm tổ chức khai thác và làm mục ruỗng người trẻ, người nghèo khổ và người yếu thế bằng nạn buôn bán ma túy trái phép, và các tệ nạn khác. Đừng để hy vọng cướp đoạt con! (ĐGH Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
“Make way for hope and don’t let hope rob you! Do not give in to the illusions of easy earnings or dishonest income: it is bread for today and hunger for tomorrow. It can’t bring you anything! React firmly to organizations that exploit and corrupt the young, the poor and the weak, with the cynical drug trade and other crimes. Don’t let hope rob you!” (Pope Francis)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào cuối ngày, con lắng đọng tâm trí và bình tâm suy nghĩ. Con đã yêu thương như thế nào trong suốt ngày hôm nay? Con có nhận ra rằng con có thể yêu thương ai đó cách đặc biệt hơn? Con có cảm thấy mình bị loại trừ hay gắn bó với điều gì đó cùng ai đó không? Yêu một ai đó đúng cách là con đường dẫn đến tự do và trọn vẹn. Con có thể làm gì khác để thăng tiến trong tự do và tình yêu hơn nữa theo hoạch định của Tin Mừng không? Con viết ra vài điều trong tâm trí con. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of the day, quiet your heart and calm your thoughts. How loving were you throughout the day? Do you recognize that you could have loved someone in a better way? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Loving others in the right way is the path to freedom and fulfillment. What can you do differently to grow in freedom and love more according to God’s plan? Write down anything that is on your mind. Hail Mary…