Ðức tin là ánh sáng

06/05 – Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh.
“Ta là sự sáng đã đến thế gian”.

Lời Chúa: Ga 12, 44-50

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta.

Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.

Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con chào đón ngày mới với mục tiêu sẽ làm cho mọi lời con nói ra trở nên nguồn mạch của bình an, sự hòa giải và tình yêu thương. Con sẽ trao ban cho các thành viên trong gia đình và bạn bè sự phục vụ tuyệt vời hơn, khi con chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình, thốt ra những lời khôn ngoan, và trở nên nhân chứng lòng thương xót trong những lời mà con nói ra. Con xin dâng ngày hôm nay lên Chúa để cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Welcome the new day with the purpose of making your words a source of peace, reconciliation and love. You provide a great service to your family and friends when you take care of your words, speaking wisely, and being a testimony of mercy in your speech. Offer the day for the prayer intention of this month. Our Father….
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Vào thời khắc này trong ngày, hãy nhìn vào trái tim mình. Hôm nay bạn có Chúa trong tim không? Bạn có biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa trong mọi hành động của mình không? Hãy nhớ rằng cầu nguyện chính là yêu thương. Cả ngày hôm nay của bạn có thể trở thành một lời cầu nguyện dễ thương dành tặng Thiên Chúa. Thánh Teresa Avila nói với chúng ta rằng: “Trong cầu nguyện, điều quan trọng không phải là nghĩ nhiều, nhưng là yêu nhiều” Tình yêu định nghĩa mọi thứ, biến đổi mọi thứ.
Trong suốt nửa ngày còn lại hôm nay, chúng ta hãy đặt tình yêu vào mọi việc làm, và cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này.Trong suốt nửa ngày còn lại hôm nay, chúng ta hãy đặt tình yêu vào mọi việc làm, và cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này.
WITH JESUS DURING A DAY
At this time of day, go within your heart. Have you had the Lord in your heart today? Have you shown the love of the Lord with your actions? Remember that to pray is to love. Your entire day can be a pleasant prayer to the Lord. “Prayer does not consist in thinking a lot, but in loving a lot,” St. Teresa of Avila tells us. Love defines everything, transforms everything. During this second half of the day put love in everything you undertake and offer it for the intention of the month.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con dừng lại một chút vào những giây phút cuối ngày. Con tạ ơn vì những khoảnh khắc, nơi chốn, con người của ngày hôm nay. Hôm nay, những cuộc gặp của con với người thân cận như thế nào? Con có nhớ ai đã làm con rối ren hay phiền hà gì không? Con có thù hằn hay không thể tha thứ cho ai đó không? Giờ đây con nhìn lại trái tim mình, và để mọi thứ gây hại qua đi. Con ghi lại những gì con khám phá được, và dâng lên Ngài. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE NIGHT
I pause at the end of the day. I am grateful for the people, the places, and the moments of today. How were the encounters with my neighbor? Do I remember one that caused me unrest or annoyance? Do I feel a grudge or an inability to forgive? I look inside my heart and set it free from what is harmful. I take note of what I discover and give it to God. Our Father…