Cầu nguyện nhân danh Chúa

09/05 – Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh.
“Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”.

Lời Chúa: Ga 14, 7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm.

Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới hôm nay với trái tim rộng mở hướng về sứ mạng của Chúa Ki-tô. Chúng con đều là những người con của Cha Nhân Lành, Ngài luôn hiện diện trong cuộc sống của con cái Ngài. Con được mời gọi phản tỉnh lại gương mặt của Chúa trong cuộc sống của con. Những cử chỉ của con có làm cho vinh danh Thiên Chúa không? Con cần phát triển hơn ở những khía cạnh nào, để làm chứng cho Chúa Ki-tô qua thái độ sống của mình. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day with an open heart to the mission of Christ. We are children of a Good Father actively involved in the lives of his children. You are called to reflect the face of the Lord with your life. Do your gestures make the Lord known? In what areas should you grow to bear witness to Christ with your attitudes? Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thiên Chúa chờ đợi bạn ngay lúc này. Bạn có gặp trở ngại khi tìm cơ hội tạm dừng lại công việc của mình để ở riêng với Thiên Chúa không? Hãy tạm dừng lại và nghỉ ngơi trong trái tim Thiên Chúa. Và dâng phần còn lại của ngày sống để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này.

WITH JESUS DURING A DAY

The Lord waits for you right now. Do you find it hard to stop your activities and be alone with him? Pause right now and rest in the Heart of Jesus. Offer the rest of your day for the intention of the Holy Father for this month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối ngày, con lắng đọng tâm trí và hít thở nhẹ nhàng. Con nhìn lại ngày sống, đặc biệt là những cuộc gặp gỡ với từng người. Cuộc gặp gỡ nào là quan trọng nhất và tại sao? Con đã cảm nhận được điều gì? Hay điều gì ảnh hưởng đến con? Con ghi chú lại những điều con đã khám phá và quyết tâm để trong mỗi hoàn cảnh con đều rao truyền tình yêu và lòng thương xót Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my thoughts and breathe quietly at the end of the day. I go through my day, especially the encounters I’ve had with each person. Which encounter was most important and why? How did I feel? What impacted me? I take note of what I discover and resolve to use every occasion to communicate the love and mercy of God. Our Father…