Thông báo: CHÚA NHẬT 10/05/2020

  1. Chiều nay thứ bảy 09/05/2020 các sinh hoạt và Thánh Lễ của giáo xứ Tân Định trở lại bình thường. Cụ thể vào lúc 16 giờ 45 có giờ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sau đó có Thánh lễ 17 giờ 30 và 19 giờ 00 tại Nhà Chờ Phục Sinh như thường lệ.
  2. CHÚA NHẬT 10/05 LÀ NGÀY CỦA MẸ. Xin chúc mừng và cầu nguyện cho những người mẹ.
  3. Các em thiếu nhi tham dự Thánh Lễ Chúa nhật 10/05 đầy đủ sau đó ra về. Các em chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu , Thêm Sức và Bao đồng tập trung học vào CN 17/05. Các lớp khác tập trung học giáo lý vào CN 31/05. Xin quý vị phụ huynh sắp xếp đưa con em mình tham dự Thánh Lễ đúng giờ.
  4. Khóa Giáo lý dự tòng, hôn nhân bắt đầu học trở lại từ thứ hai tuần này. Lớp Kinh Thánh tối thứ năm học từ tuần sau 21/05.
  5. Thứ hai tuần này 11/05 là Bổn mạng Giáo khu Thánh Gẫm (Giáo Khu 5) xin anh chị em trong giáo khu cùng tham dự Thánh Lễ bổn mạng đông đảo sốt sắng.
  6. Thứ tư tuần này lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, có cuộc rước kiệu Đức mẹ Trọng Thể và dâng hoa cộng đồng. Khi tham dự Thánh Lễ xin anh chị em chuẩn bị mỗi người 1 cành hoa dâng Mẹ.
  7. Các cha sẽ ngồi tòa giải tội theo lịch . Xin anh chị em thu xếp xưng tội và chu toàn việc Rước Lễ Mùa Phục Sinh. KHI XƯNG TỘI VÀ DỰ LỄ XIN MANG KHẨU TRANG.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng