Những giới hạn

11/05 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh.
“Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều”.

Lời Chúa: Ga 14, 21-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón chào ngày sống mới bằng lời tạ ơn Cha vì nhiều vị phó tế trên thế giới đã tận hiến bản thân cho việc chăm sóc người nghèo và những người bị tổn thương. “Chức phó tế là một đặc ân thiên triệu, đó là ơn gọi gia đình đòi hỏi việc hy sinh phục vụ.” (ĐGH Phanxicô)

Xin Thần Khí của Cha nâng đỡ và chỉ bảo chúng con biết quan tâm và tôn trọng tất cả những đặc ân của Giáo Hội, những người đang phục vụ công việc truyền giáo của Chúa Kitô. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your day by thanking the Lord for the many deacons in the world dedicated to the care of the poor and vulnerable. “The diaconate is a specific vocation, it is a family vocation that calls for service” (Pope Francis). May the spirit of the Lord help us and teach us to care for and respect all the charisms within the Church that are at the service of Christ’s mission. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Cầu nguyện chính là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Việc chuẩn bị nơi cầu nguyện cũng giúp ích rất nhiều cho cuộc gặp gỡ này. Mỗi ngày, khi dành thời gian nghỉ ngơi để gặp gỡ Chúa, Đấng hằng yêu thương bạn, hãy để tâm đến khung cảnh cầu nguyện. Có thể chuẩn bị nến, bức ảnh của Chúa, hay một cây thánh giá. Bạn chuyên tâm cầu nguyện nhất ở những nơi nào? Liệu cầu nguyện ngoài trời, trong phòng, một nơi đặc biệt nào đó hay là trong nhà thờ có khơi dậy lòng sùng kính của bạn không? Từ bây giờ, hãy suy nghĩ cụ thể về nơi mà bạn sẽ cầu nguyện.

WITH JESUS DURING A DAY

Prayer is an encounter with the Lord. Preparing the place where you are going to pray can also help you. When taking a break every day to be alone with the One who loves you, pay attention to the place you choose. Prepare it with what helps you most, a candle, an image, or a cross. What places help you pray the most? Does nature, your room, a special place, or a church awaken your devotion? From now on, think concretely about the place where you are going to pray.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại một chút vào cuối ngày này. Tập trung vào hơi thở bằng trí tưởng tượng của mình, con nhớ lại những gì con đã làm trong ngày hôm nay. Con biết ơn vì những thứ con có như cơm ăn, áo mặc, các vật dụng trong ngôi nhà của con. Con biết ơn vì điều gì nhất? Điều gì không giúp ích cho con, làm cho con xao lãng hay lấy đi sự tự do của con? Con dâng tất cả lên cho Chúa, xin Chúa hướng dẫn con. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I pause at the end of this day. I focus on my breathing. I remember the day, following with my imagination the things I had to work with today. I am grateful for the things I possess, the clothes, food, and materials of the house. What am I most grateful for? Are there things that don’t help me, distract me or take away freedom? I lift everything up to God and ask for his guidance. Our Father…