Sự kết hiệp thâm sâu

13/05 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.
“Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”.

Lời Chúa: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu ngày mới bằng cách để những lời này của Chúa Giêsu thấm nhập trong tim: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5)
Chúa Giêsu chính là người thực thi và làm cho sứ mạng ấy sinh hoa kết quả, chúng con chỉ là người cộng tác với Ngài nơi các đặc sủng của mình mà thôi. “Giá trị của các đặc sủng trong Giáo Hội, đó là… một món quà giúp cho tất cả dân Chúa không bị đánh mất góc nhìn hay quên lãng sự hào phóng dồi dào trong cách hành động của Thiên Chúa.” (ĐGH. Phanxicô)Lạy Cha…….

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day by putting in your heart the words of Jesus: “I am the vine, you are the branches: who remains in me and I in him will bear much fruit; because apart from me they cannot do anything”(John 15:1-8). Jesus conducts the mission and makes it fruitful, while we collaborate with him from our charism. “Herein lies the value of the charisms in the Church, which are…a gift to help all the people of God not to lose the perspective or the riches of God’s action” (Pope Francis). Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Đời sống cầu nguyện mời gọi chúng ta sống phó thác và yêu thương, đó là cách đáp lại tình yêu của Chúa, Đấng hằng yêu thương ta. Cầu nguyện là khao khát yêu thương người yêu thương chúng ta. Đó là lý do quan trọng khi chúng ta cần quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhưng cần thiết trong tình yêu. Việc sắp xếp giờ cầu nguyện giống như một cuộc hẹn có trong lịch làm việc của bạn. Hãy chú trọng tiểu tiết. Liệu bạn đã dành thời gian để gặp Chúa trong từng nhịp cầu nguyện hằng ngày, sáng, chiều và tối như cách chúng ta làm trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng hay chưa?

WITH JESUS DURING A DAY

The life of prayer asks us for commitment and love, which is a response to the love of the Lord, who loves us infinitely. Prayer is a desire to love the one who loves us. That is why it is important to take care of the details that are essential in love. Scheduling prayer is like an appointment you write on your agenda. Take care of this detail. Do you take time to meet the Lord in a daily rhythm of prayer, morning, afternoon and night, as we do in the Pope’s Worldwide Prayer Network?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con nhận ra cách Chúa nhìn con và chờ đợi con. Con đã sống ngày hôm nay ra sao? Con có nhớ rằng Chúa đã đồng hành cùng con trong mọi hoạt động và công việc không? Con có dành thời gian để cầu nguyện không? Con có trò chuyện với Chúa trong các công việc bổn phận của con không? Con biết ơn về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của con. Con xin nâng tâm hồn lên thiên đàng trong suốt ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời……

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day I notice how God looks at me and waits for me. How did I live today? Did I remember that God accompanied me in all activities and tasks? Did I spend time in prayer? Did I talk to the Lord during my assignments? I am grateful for the presence of God in my life and I propose to raise my heart to heaven throughout tomorrow. Our Father…