Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh

20/05 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.
“Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”.

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được.

Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.

Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Chúa, hôm nay, xin Ngài giúp con biết phục vụ trong tinh thần nghèo khó và quảng đại, biết cho đi thời gian, nụ cười và phục vụ anh em. Khi nghĩ về người nghèo, hình ảnh thánh Phanxicô Assisi hiện lên trong tâm trí con, theo truyền tụng, ngài là một phó tế. Đối với con, thánh nhân là một con người của nghèo khó, hòa bình và luôn yêu thương chăm sóc mọi thụ tạo. Ngài hẳn là một người truyền cảm hứng cho các phó tế. Xin thánh Phanxicô truyền cảm hứng cho nhiều người biết sống nghèo khó và phục vụ anh chị em mình. Lạy Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

“Help me today, Lord to serve with poverty and generosity, giving time, smiles, and service to my neighbor. Thinking about the poor, Saint Francis of Assisi came to mind who, according to tradition, was a deacon. For me, he is the man of poverty, the man of peace, the man who loves and cares for creation. He is the man who must inspire deacons.” May Saint Francis inspire many to lead lives of poverty and service to all. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúng ta nhìn với niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, cùng xác nhận rằng Ngài ở bên cạnh ta, và lòng trắc ẩn của Ngài sẽ gánh chịu mọi vấn đề của ta. Hãy dâng lời cầu nguyện tin tưởng này cho tất cả các phó tế trên thế giới, để họ có thể trung thành phục vụ Lời Chúa và phục vụ người nghèo, trở nên dấu chỉ mang lại sự sống cho toàn thể Hội Thánh.

WITH JESUS DURING A DAY

We look with the confidence to God, recognizing that the Lord is close to us and his compassion will take upon himself all our problems. Offer this prayer of confidence for all the deacons of the world so that they may remain faithful to the service of the Word and of the poor, being a life-giving sign for the whole Church.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày hôm nay, con nhìn lại những gì đã xảy ra, và biết ơn về những ân huệ đặc biệt mà con đã nhận. Chúa đã cho con những cơ hội nào nơi công việc, gia đình, bạn bè, hay cộng đoàn? Con hưởng ứng ra sao? Duy trì các thói quen tốt hàng ngày với tình yêu và hoàn toàn từ bỏ mình là một đức tính anh hùng. Con có trung thành với những điều nhỏ bé của ngày hôm nay không? Con dâng lên Chúa ngày này, và sửa mình để ngày mai, con lớn lên hơn trong niềm tín thác. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I gather all that happened and am grateful for any special graces I received. What opportunity did God offer me at work, with family, friends, or community? How did I answer? Performing the daily routines with love and total surrender is a heroic virtue. Was I faithful in the little things of today? I surrender my day and resolve to grow in faithfulness tomorrow. Our Father…