Ngưỡng cửa vào sự sống

26/05 – Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. – Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.
“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”.

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.

“Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.

“Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bắt đầu ngày mới, con cầu nguyện cùng Chúa bằng tất cả niềm tin của mình. Cầu nguyện tập trung nơi trái tim chúng ta, và giúp chúng ta nhìn vào những điều cốt yếu, loại bỏ những gì không đem lại hoa trái.

Con xin dâng cuộc đời con cho Chúa và để chính con được ôm ấp bởi tình yêu của Ngài, nhìn vào tất cả mọi điều tốt đẹp khởi đầu trong cuộc sống của con hôm nay. Xin cho con đừng bị cám dỗ mà nhìn cuộc đời như chiếc cốc vơi một nửa, hay những điều khó khăn nhỏ nhặt. Con cầu nguyện với niềm tin tưởng, lòng tín thác trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your day by praying with confidence to the Lord. Prayer centers our heart and helps us to look at what is essential, and removing what is not. Offer your life to the Lord and let yourself be embraced by his love, looking at all the good that is dawning in your life today. Don’t give in to the temptation to look at the half-full glass or the little difficulties. Pray with confidence, trusting in God’s love and mercy. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tại sao chúng ta phải chia nhỏ giờ cầu nguyện trong ngày? Đây là điều ĐGH Phanxicô đã nói với chúng ta: “Đó là để chúng ta tạm dừng lại đôi lúc trong suốt ngày sống, họp lại cùng nhau trong thinh lặng mà tiếp đón Thiên Chúa, Đấng “đi ngang qua”, để tìm được nguồn can đảm giúp ta ở lại “bên Ngài” thêm đôi chút, và để sau đó chúng ta có thể trở lại nhịp sống hằng ngày với sự thanh thản và hiệu quả hơn.” Sự trung thành trong những điều nhỏ nhặt của đời sống cầu nguyện giúp chúng ta vun trồng, chăm sóc niềm vui của con tim. Lúc giữa ngày và buổi tối, bạn có tạm dừng lại để nhìn lại ngày sống của mình không?

WITH JESUS DURING A DAY

What is the point of taking small breaks of prayer during the day? This is what Pope Francis tells us, “It is about pausing during the day, gathering in silence to accommodate the Lord who ‘passes’ and finding the courage to remain a little ‘on the sidelines’ with Him, to return later, with more serenity and efficiency, to the things of everyday life.” Faithfulness in the little things of prayer helps to take care of the joy of the heart. Do you pause at midday and at night to review your day?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tìm một nơi yên tĩnh và hít thở sâu, con để trái tim được chìm trong tĩnh lặng. Những sự kiện nào làm con hạnh phúc ngày hôm nay? Con có cảm thấy được yêu thương, tôn trọng hay được trân quý? Con để mình được ở lại trong những ý nghĩ đó vài phút. Con tạ ơn Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp trong ngày. và con chuẩn bị bản thân để ngày mai có thể mang tình yêu của Chúa trong trái tim con trao cho những người chung quanh. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and breathe deeply, letting your heart quiet down. What events made you happy today? Did you feel loved, esteemed or valued by someone? Remain with those thoughts for a few minutes. Give thanks to God for all the good things of the day. Prepare yourself for tomorrow to carry God’s love in your heart to give to others. Hail Mary…