08/06 – Thứ Hai tuần 10 thường niên.
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Lời Chúa: Mt. 5, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

😍CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG😍

Lạy Cha, khời đầu ngày mới hôm nay, con xin dâng lời cảm tạ vì những ân sủng mà Cha dành cho con. “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5, 9) Ngày hôm nay, xin Cha cho con trở nên khí cụ bình an của Cha! Xin hãy soi sáng cho con trong từng hành động để con thoát khỏi sự bất hòa và thù hằn trong mọi tình huống. Con xin dâng ngày của con, hiệp với ý của ĐGH để cầu nguyện cho những ai đang chịu đau khổ, nhờ đó họ được chữa lành bởi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sáng danh…

😍WITH JESUS IN THE MORNING😍

Father, as I begin this day, I thank you for all the graces you place on my path. “Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.” (Matthew 5:9). Lord, on this day, make me an instrument of your peace! Guide my gestures so that I can get rid of discord and enmity in the different situations that make up my day. I offer you my day, in union with the Holy Father, for all who suffer, so that they can be touched by the Heart of Jesus. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

💌CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💌

Thiên Chúa Cha đã chọn Mẹ Maria là một phần của kế hoạch cứu độ. Mẹ đã vâng phục Ba Ngôi với tất cả ý chí, trí khôn, trái tim và linh hồn. Mẹ thật là một mẫu gương tuyệt vời! Tình yêu và niềm tin tuyệt đối của Ba Ngôi Thiên Chúa thể hiện xuyên suốt cuộc đời Mẹ. Chúng ta hãy học theo gương mẹ Maria khiêm tốn trước mặt Chúa Ba Ngôi, và luôn vâng phục theo Thánh ý Chúa.

💌WITH JESUS DURING A DAY💌

God the Father chose Mary to be part of the plan of salvation. Mary served the Trinity with all her will, intelligence, heart and soul. What an amazing woman she was! And what infinite love and trust the Trinity manifested in her life! Let us ask the Blessed Mother that we may learn how to throw ourselves at the feet of the Holy Trinity and to make ourselves fully available, that God’s will may be fulfilled.

— ∞  +  ∞ —

❤️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI❤️

Con tìm một góc nhỏ bình an trong tâm hồn và ngẫm lại ngày sống hôm nay. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu con đã trao ban và được lãnh nhận. Con có hy vọng và sống một tâm thế tốt lành không? Con đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào? Con dâng lời tạ ơn Chúa vì những ân ban trong cuộc đời con. Con dành đôi chút thời gian để nuôi dưỡng tâm trạng tích cực cho ngày sống mới. Kính mừng Maria…

❤️WITH JESUS IN THE NIGHT❤️

Find peace in your heart and think about how you lived today. Give thanks to God for the love given and received. Were you hopeful and in a good mood? What feelings did you experience? Give thanks to God for the many blessings in your life. Take a moment to cultivate a positive mood that will carry on into tomorrow. Hail Mary…