Đạo đức thực sự vì Chúa

17/06 – Thứ Tư tuần 11 thường niên.
“Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

Lời Chúa: Mt. 6, 1-6, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời.

Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tìm một nơi yên tĩnh, thinh lặng và mở lòng để lắng nghe. Con tạ ơn Chúa vì những giây phút bình yên được ở bên Chúa Giêsu. “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.” (Mt 6,1). Có khi nào con làm những điều tốt đẹp với hy vọng được vinh quang hay mong đợi nhận được sự tán thưởng người khác không? Hôm nay con sẽ cố gắng chú ý hơn đễn những cám dỗ khiến con trông tốt lành trong mắt người khác. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng lên ngày hôm nay để cầu nguyện cho những người đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I look for a quiet place, remain silent and open myself to listening. I am grateful for this moment of peace to be with Jesus. “Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them” (Matthew 6:1). Do I sometimes do good things in the hopes of glory or the validation of others? I will try, on this day, to be more attentive to the temptation to look good before others. Through the intercession of Mary, model of gratuitousness in love, I offer my day for those who suffer, so that they allow themselves to be touched by the Heart of Jesus. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mỗi chúng ta là một “nhà thờ”, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Mặc cho tội lỗi bủa vây, chúng ta mang trong mình bản tính của Thiên Chúa, tình yêu của Ngài và thiện tính của Ngài. Và Chúa Thánh Thần, linh hồn của Giáo Hội, sẽ khơi dậy trong chúng ta khát vọng thay đổi cuộc sống, để hoán cải và hiệp nhất! Vì những điều này, chúng ta hãy vâng lời hơn trong mỗi hành động, đón nhận mọi người, sống công bằng với nhau, bớt phán xét người khác và luôn tìm sống đoàn kết bằng cách này hay cách khác.

WITH JESUS DURING A DAY

Each of us is a “church,” a temple of the Holy Spirit. Despite our sins, we carry the essence of God, his love, and his divinity. And the Holy Spirit, the soul of the Church, arouses in us a desire for a change of life, for conversion and for unity! For this reason, let us be more docile in our actions, welcoming people, being more fair to each other, judging others less and seeking to live unity in diversity.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con làm dịu trái tim và suy nghĩ của mình. Con đã yêu thương những người xung quanh như thế nào? Con có nhận ra rằng con có thể yêu ai đó cách thăng tiến hơn không? Con có cảm thấy bị khước từ, hay gắn bó, với thứ gì đó hay ai đó không? Yêu người khách cách đúng đắn là con đường dãn đến tự do và hoàn thiện.Con có thể làm gì để lớn lên trong tự do và yêu thương nhiều hơn nữa theo kế hoạch của Thiên Chúa? Con viết ra những điều trong tâm trí con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, quiet your heart and calm your thoughts. How loving were you throughout the day? Do you recognize that you could have loved someone in a better way? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Loving others in the right way is the path to freedom and fulfillment. What can you do differently to grow in freedom and love more according to God’s plan? Write down anything that is on your mind. Hail Mary…