19/06 – Thứ Sáu tuần 11 thường niên – THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU năm A. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.
“Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra”.

Lời Chúa: Mt 11, 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.

Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong ngày lễ mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, con xin tạ ơn Cha, vì con được thuộc về gia đình Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, một nơi tìm kiếm để sống sứ mạng lòng thương xót cho nhân loại, thông qua việc cầu nguyện cho những thách đố mà Đức Giáo Hoàng đã trao phó cho chúng con. “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,29) Xin giúp con có trái tim giống trái tim của Chúa Giêsu, Con Cha. Con xin dâng ngày sống hôm nay lên Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này: Xin cho những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this very special day, the Solemnity of the Heart of Jesus, I thank you, Lord, for belonging to this family, the Pope’s Worldwide Prayer Network, which seeks, through the challenges that the Holy Father entrusts to us, to live a compassionate mission for humanity. “Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for yourselves.” (Matthew 11:29). Help me to have a heart similar to the Heart of your Son, Jesus. I offer you my day for those that the Holy Father recommends in his intention for this month, that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thiên Chúa tạo dựng chúng ta và yêu chúng ta bằng một tình yêu duy nhất. Tình yêu của Ngài vô biên. Thật chẳng dễ dàng để hiểu được tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Đó là một tình yêu mà chúng ta phải đón rước vào trái tim mình. Đó là một tình yêu giúp chúng ta tràn đầy và hướng về tha nhân. Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài mỗi khi Ngài cúi xuống và đến gặp chúng ta bằng những cử chỉ ân cần, dịu dàng và nhân từ. Điều này ẩn chứa trong những phép lạ lớn nhỏ của mỗi ngày sống.

Tôi đã truyền tải tình yêu ấy đến cho tha nhân như thế nào?

WITH JESUS DURING A DAY

God created us and loves us with a unique love. His love has no limits. It is not easy to understand God’s love for us. It is a love that we must welcome into our heart. It is a love that makes us overflow and extend it to others. God manifests his love every time he bends down and comes to meet us in his gestures of kindness, tenderness and compassion. This could be in the small and large miracles of everyday life. How have I communicated this love to others?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì những ân ban đặc biệt con được nhận lãnh hôm nay. Nhìn lại những xúc cảm trong mình, con đã buồn bã hay cô đơn suốt ngày hôm nay? Con đã có phản ứng như thế nào? Con thưa chuyện với Chúa Cha về những thời điểm khó khăn này, dâng tất cả cho Ngài để Ngài giúp con biến đổi chúng thành những điều đẹp đẽ. Xin Chúa giúp đỡ con vượt qua và tìm được phương cách giải quyết cho ngày mai. Kính mừng Maria..

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for some special grace received today. Look at your feelings. Did you feel sadness or loneliness throughout the day? How did you react? Talk to God the Father about these difficult times and give them to him so that he can transform them into something beautiful. Make a resolution for tomorrow and ask God for help to carry it forward. Hail Mary…