Phương thế tốt để tự biết mình

22/06 – Thứ Hai tuần 12 thường niên.
“Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã”.

Lời Chúa: Mt 7, 1-5

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy.

Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy.

Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” (Mt 7, 3) Thật dễ dàng để nhìn ra lỗi của người khác, nhưng cái khó hơn là nhận ra những hạn chế của bản thân mình. Chúng con được mời gọi để tỏ lòng thương xót tha nhân, bởi chúng con được Thiên Chúa chạm đến. Trong hình hài của Thiên Chúa, chúng con tỏa ra lòng thương xót mà chúng con được mời gọi. Cha ơi, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH, xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give you thanks, Father, for another day. “Why do you notice the splinter in your brother’s eye, but do not perceive the wooden beam in your own eye?” (Matthew 7:3). It is easy to see the faults of others. It is more difficult to recognize our own limitations. We are called to mercy towards others because we have been touched by God. In his image, we must also radiate the mercy to which we have been called. I offer you, Lord, my day for the prayer intention that the Holy Father entrusts to us this month, that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thử thách lớn nhất của đức tin là sự bình an và cân bằng trong thời điểm nghịch cảnh và đau khổ. Đức tin là sự tin tưởng và kinh nghiệm về sự tự do. Giữ vững lòng tin theo con đường ngay thẳng, mặc cho kết quả ra sao. Khi một người có niềm tin, anh ta tin rằng phép lạ chưa đến, ngay cả khi kết quả khác với niềm mong đợi của anh, bởi anh ta biết rằng sự quan phòng nằm trong bàn tay của Thiên Chúa, Đấng luôn ân ban những gì tốt nhất cho chúng ta.

WITH JESUS DURING A DAY

The great challenge of faith is to maintain serenity and balance during times of adversity and suffering. Faith is to believe and experience freedom. It is to remain confident in following the path, regardless of the end result. When a person has faith, he believes that the miracle is yet to come, even if the result is different from what he asks for, because he knows that the control of the situation is in the hands of God and he always provides what is best for us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì một ngày đã qua. Con nhìn lại những ân sủng con đã nhận được trong ngày. Ai đến với con trong ảnh hình Thiên Chúa? Chúa đã đến với con khi nào qua lời con nói và việc con làm cho người thân cận? Con kết thúc ngày sống bằng lời ca khen Thiên Chúa vì những điều Ngài đã thực hiện trong cuộc đời con: con có quyết tâm gì cho ngày mai? Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for another day. Review the many graces you have received today. Who was the face of God for you today? When did God come to you through the words and actions of your neighbor? End the day praising God for his action in your life. What resolution do you have for tomorrow? Hail Mary…