Nhà xây trên đá

25/06 – Thứ Năm tuần 12 thường niên.
“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát”.

Lời Chúa: Mt 7, 21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con tạ ơn Cha vì một ngày sống Cha ban tặng, và cơ hội con được sống hài hòa với tình yêu Cha đã vun trồng trong con. Xin cho con lòng khát khao để Cha chính là nơi nương tựa trong cuộc sống, được nảy nở trong con hôm nay. Xin giúp con biết nhận ra những khía cạnh trong cuộc sống con cần sửa đổi, và những người xung quanh con, những người cần con giúp đỡ, để họ xây dựng lại cuộc đời. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH, cho những ai đau khổ có thể tìm được lối thoát trong cuộc sống, cũng như được đụng chạm bởi Trái Tim Chúa Giê-su. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, thank you for the day you give me, for this opportunity to live in harmony with the love with which you inhabit me. May the desire to let you be the basis of my life grow in me today. Help me to identify which dimensions of my life need to be rebuilt and who, around me, needs my help to rebuild theirs. I offer you this day for Pope Francis’ intention of prayer for this month that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Không có gì bắt buộc ta phải nỗ lực, hoặc cam kết rằng phải nói về Thiên Chúa, hay đi giảng đạo, nếu những điều ta làm không quy hướng về Thiên Chúa.

Tôi cần hiểu rằng tất cả những gì tôi có và tôi làm là do hồng ân Chúa ban tặng. Tôi chỉ đang đáp lại hồng ân ấy khi tôi đặt để vào từng hành động của tôi. Tất cả những phép lành đến qua cử chỉ và lời cầu nguyện của tôi chính là lòng quảng đại của Thiên Chúa. Những phép lành đó không phải là tôi, nhưng luôn là Ngài, Ngài thông qua tôi để biểu lộ tình yêu và lòng tốt đẹp cho toàn thế giới.

WITH JESUS DURING A DAY

There is no point in making an effort and committing yourself to talk about God, to evangelize, if the focus is not on him. I need to understand that all I have and do is a gift given by God. I am just giving it back when I put it into practice. All the blessings that come through my gestures and my prayer are generosity from God. It is not me and it is not mine, it is always he who uses me to manifest his love and kindness to the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống trong trái tim con. Con dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn ân sủng con được lãnh nhận. Con đã có những chuyến đi những đâu? Con cảm thấy như thế nào? Con có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong những điều ấy không? Con có cảm thấy nơi nào đặc biệt khiến con đau khổ hoặc đem đến những phiền phức cho con không? Con xin dâng mọi thứ lên Chúa, và cầu xin Người chữa lành những vế thương mà con đang gánh hôm nay. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look over your day in your heart. Give thanks to God for any graces received. What places did you travel? How did you feel? Did you feel the presence of God in any of them? Do you feel that a specific place hurts you or is problematic for you? Give everything you have received to God and ask him to repair what has been damaged in you today. Hail Mary…