Chữa người phong cùi

26/06 – Thứ Sáu tuần 12 thường niên.
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Lời Chúa: Mt 8, 1-4

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người.

Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”.

Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi.

Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Cha, Cha ơi, vì những điều đã trôi qua và một ngày mới lại bắt đầu. Như người bệnh phong đã nói “Thưa Ngài, Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2), con cũng muốn hiến dâng, hoàn toàn trao phó cho Cha mọi thứ thuộc về con. Con muốn trao phó mọi sự trong bàn tay Ngài, tin tưởng rằng Ngài sẽ vẽ nên một con đường thật tươi đẹp cho cuộc đời con. Con xin dâng lên Cha ngày sống, qua lời cầu nguyện của Mẹ Maria, xin cho những người đang chịu đau khổ có thể tìm thấy được lối thoát trong cuộc sống, cũng như được đụng chạm bởi Trái tim của Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you, Lord, for what has passed and the new day that begins. Like the leper who says “Lord, if you want, you can heal me” (Matthew 8:2), I also want to surrender, completely entrusting to him all that is mine. I want to deliver everything into your hands, trusting that you will make a very beautiful path with my life. I offer you this day, through the intercession of Mary, that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Cách tốt nhất để sửa chữa sai lầm, chữa lành nỗi đau và vết thương chính nhờ bởi tình yêu. Tình yêu có thể mời gọi sự ân cần chỉ ra những con đường đúng đắn, nhưng không bao giờ làm tổn hại hay phá hủy đi hình ảnh của một người. Thực hành việc yêu thương trong đời sống thường ngày là một thử thách, nhưng điều đó thực sự đáng giá!

Chúng ta hãy cầu nguyện: “”Lạy Chúa, xin chỉ dạy con biết yêu thương mà không tính toán, biết nâng đỡ những người xung quanh để chữa lành trái tim họ. Xin cho con biết hành động với lòng thương xót, và mong muốn họ cũng sẽ làm như vậy với con khi trái tim con bị tổn thương.””

WITH JESUS DURING A DAY

The most effective way to correct error, heal pain and wounds is through love. Love can call attention to show the right path, but never denigrate and destroy someone’s image. Exercising love on a daily basis is a challenge, but it is worth doing! Let us pray: “Lord, teach me to love without measure and to help my neighbor to heal his heart. May I know how to act with mercy, in the same way that I want them to act with me when my heart is hurt.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con thư giãn khi kết thúc ngày sống. Tập trung vào hơi thở. Con cảm nhận lại một ngày sống qua sự tưởng tượng về những điều con đã trải qua. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì mọi thứ con có, quần áo con mặc, thực phẩm để nuôi sống con, và mọi thứ thiết yếu khác. Có thứ gì không hữu dụng hay làm com phân tâm? Xin Chúa tha thứ cho con, và con quyết tâm chia sẻ những thứ con có cho những người kém may mắn hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break as you end your day. Focus on your breath. Relive the day by following with the imagination the things you experienced. Give thanks to God for all that you have, your clothes, food, and any other necessary items. Are there things that do not help you or that distract you? Ask God for forgiveness and resolve to share what you have with those less fortunate. Hail Mary…