Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt

10/08 – Thứ hai tuần 19 thường niên – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

Lời Chúa: Ga 12, 24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lời tạ ơn Cha vì món quà sự sống ngay khi ngày mới vừa bắt đầu. Nếu con hình dung cuộc sống này là món quà Cha ban tặng, con sẽ trở nên tự do hơn vì không còn lo lắng hay dính bén với những vật chất riêng mình nữa. Nhờ vậy, con sẵn sàng lắng nghe và làm theo thánh ý Cha, cùng với Người xây dựng Vương Quốc Hy Vọng. Hiệp ý với ĐGH trong tháng này, con cầu nguyện cho những người đang sống và làm việc trong môi trường biển. Sáng Danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

At the beginning of this day, I give thanks to the Lord for the gift of life. If I think of my life as a gift from God, I become freer because I stop worrying about my own things. In this way I become more available to listen to and do the will of God and to join him in building a Kingdom of hope. Together with the Holy Father, I offer my day for all the people who work and live from the sea. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con muốn gặt hái được gì trong cuộc sống? Đâu là những hạt giống mà con đã gieo vào mảnh đất trong tim của mọi người, và đâu là hoa trái con thu hoạch được? Con chọn gieo hạt tốt, bất chấp những trở ngại mà con có thể gặp phải. Con phản tỉnh về những giấc mơ đang âm ỉ trong tim con. Nếu con gieo những hạt giống tốt của sự kiên trì, liêm chính, yêu thương và hành động ngay thẳng, chắc chắn con sẽ gặt hái được những hoa thơm trái ngọt.

WITH JESUS DURING A DAY

What do I want to reap in this life? What are the seeds that I have sown in the soil of people’s hearts and the fruits that I have harvested? I choose to sow good, despite the obstacles I may encounter along the way. I reflect on the dreams that pulsate in my heart. If I sow the good seeds of perseverance, integrity, love and act uprightly, I will certainly reap good fruits.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hít thở thật sâu và khẽ nhắm mắt lại. Nhìn lại một ngày sống, con nhận biết được những ân sủng đặc biệt mà con đã lãnh nhận, và dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả. Con tìm kiếm trong trái tim tất cả nỗi sợ hãi, mất lòng tin, giận dữ với mọi điều xung quanh. Điều gì đã khiến con có những cảm xúc đó? Những điều ấy để lại thông điệp gì cho con? Con xin dâng những trải nghiệm lên Chúa, xin Ngài ôm ấp con trong tình yêu thương của Ngài. Con sẽ viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a deep breath and close your eyes. Look at the day, acknowledge any special graces you received and give thanks to God for them. Search your heart for those feelings of fear, distrust and anger that surrounded you today. What caused these feelings? What message did they leave within you? Offer the experience to God and ask him to embrace you in his love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.