Đường vào Nước Trời

18/08 – Thứ Ba tuần 20 thường niên.
“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

Lời Chúa: Mt 19, 23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”.

Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?”

Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🌅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌅

Con khởi đầy ngày mới hôm nay bằng lời ca cảm tạ Cha vì những cử chỉ tốt lành mà con đã trải nghiệm trong vài ngày qua. Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng, để ngày hôm nay con biết chia sẻ với người khác những điều tốt đẹp mà con có thể làm, thay vì thoái thác bản thân vì tư lợi cá nhân. Con xin dâng những việc con làm hôm nay, để cùng với Mẹ, cầu nguyện cho những ai đang làm việc trên môi trường biển, theo ý cầu nguyện của ĐGH trong tháng này. Kính mừng Maria…

🌅WITH JESUS IN THE MORNING🌅

At the beginning of this day, I begin by thanking God for the kind gestures I have been able to experience in the past few days. Give me, Lord, the grace to live this day by sharing with others the good that I can do, thus divesting myself of my interest. I offer the works of this day, with Mary, for all those who live from the sea, according to the intention of Pope Francis for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Lòng khiêm nhường đưa con đến gần hơn với Thiên Chúa. Xin cho con biết cách ý thức về hành động của con, không tự nâng cao mình lên vì những việc đã làm, nhưng chỉ xem đó như một cách tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài trao phó nơi con. Con nhận ra tất cả những điều kỳ diệu Chúa đã làm và tiếp tục thực hiện trong đời con. Con hạnh phúc vì lòng nhân nghĩa của Ngài. Xin cho tất cả những phẩm chất của con không phải là cái cớ để con tự hào về bản thân, nhưng là để dâng chúng lên Chúa vì lợi ích của Nước Trời.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

Humility brings me closer to God. May I know how to carry out my actions without praising myself for my deeds, and see everything I do as a way of thanking the Lord for all that he has entrusted to me. I recognize all the wonders that he has done and continues to do in my life. I am glad for your kindness. May all my qualities not be reasons for me to boast, but to offer them for the benefit of the Kingdom.

— ∞  +  ∞ —

🌃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌃

Con lắng đọng lòng mình vào những phút cuối ngày. Con tạ ơn Chúa vì mọi điều đã xảy ra từ sớm nay. Những tình huống nào trở thành vấn đề với con? Con ý thức hơn đến tâm trạng của mình trong những tình huống này. Con có gieo hy vọng hay chán nản, có lan truyền sự chán nản đó đến cho người khác không? Điều ấy tùy thuộc vào việc con muốn xây dựng một thế giới đầy hy vọng và cởi mở với mọi người. Con có thể xây dựng hy vọng vào mai đây như thế nào? Con nghĩ về một phương cách nào đó giúp con triển nở trong tình yêu Thiên Chúa. Kính mừng Maria…

🌃WITH JESUS IN THE NIGHT🌃

Quiet your heart at the end of the day. Give thanks to God for everything that has happened since the morning. What situations was a problem for you today? Become aware of your mood in each of these situations. Do you sow hope or get discouraged and spread discouragement in others? It is also up to you to build a hopeful and open world to others. How could you build hope tomorrow? Think about a resolution that will help you grow in God’s love. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.