24/08 – Thứ Hai tuần 21 thường niên – THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
“Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối “.

Lời Chúa: Ga 1, 45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới bằng suy nghĩ về cách Chúa đang nhìn con. Trong ngày lễ thánh Ba-tô-lô-mê-ô hôm nay, chúng con được mời gọi nhận ra cách Chúa Giê-su nhìn mọi người theo cách mà họ được biến đổi. Con để bản thân được tối giản, không nhiều lời, chỉ nghĩ về cách Chúa nhìn con và Chúa nhìn vào những người con sẽ gặp gỡ. Con dâng ngày hôm nay của con để cầu nguyện theo ý ĐGH. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day by pondering the way God is looking at me. On this feast day of St. Bartholomew we are invited to recognize how Jesus looked at people in a way capable of transforming them. I let myself briefly, without many words, think about how God looks at me, and how he looks at the people I am going to meet. I offer my day for the Holy Father’s intention for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn ích con được lãnh nhận từ bàn tay quan phòng của Chúa. Con dâng lời cảm tạ vì cuộc sống này, vì những món quà Thiên Chúa đã ban tặng cho con, cho thiên nhiên, những người đã cho con nhận biết và yêu mến Thiên Chúa qua lời dạy của họ trong nghịch cảnh. Con bày tỏ lòng biết ơn của mình với Chúa bằng cách nhận ra mọi thứ con có, con là, những giấc mơ đã thực hiện, những phép lạ nho nhỏ xảy ra trong ngày, giá trị của từng khoảnh khắc, mỗi ơn lành và con họn hỏi từ chúng.

WITH JESUS DURING A DAY

I thank God for all the benefits that I have received from his hands. I give thanks for life, for the gifts God has given me, for nature, for the people who allowed me to know and love God and for their teachings in times of adversity. I express my gratitude to God by recognizing everything I have, what I am, the dreams realized and the small miracles that happened during my day, valuing each moment, each blessing and learning from them.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con cầm lòng cầm trí, thở nhịp chậm rãi khi kết thúc ngày sống hôm nay. Rảo bước lại trong tâm trí một lần nữa, và nghĩ về tất cả mọi việc con đã trải qua. Khoảnh khắc nào là quan trọng nhất đối với con và tại sao? Con cảm thấy thế nào? Cuộc gặp gỡ đó để lại gì cho con? Con viết ra giấy những gì con khám phá, và con quyết tâm lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your mind and breathe slowly as you end your day. Walk through the day and think about everything you experienced. What moment was the most important for you and why? How did you feel? What did that encounter leave you? Write down what you discover and make a resolution to grow in God’s love. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.