Thánh lễ: Giao Thừa & Năm Mới Tân Sửu 2021

,

NGÀY XUÂN CẢM TẠ HỒNG ÂN CHÚA
NĂM MỚI CA KHEN PHÚC LỘC NGÀI

CHƯƠNG TRÌNH TẾT TÂN SỬU 2021

+ 30 Tết – Thứ Năm 11/02/2021:

  • Lễ sáng: 5 giờ 00, 6 giờ 15
  • Lễ Tất Niên: 17 giờ 30
  • Lễ Giao Thừa: 22 giờ 00

+ Mồng 1 Tết – Thứ Sáu 12/02/2021: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

  • Lễ sáng: 7 giờ 00
  • Lễ chiều: 17 giờ 30, 19 giờ 00

+ Mồng 2 Tết – Thứ Bảy 13/02/2021: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

  • Lễ sáng: 7 giờ 00
  • Lễ chiều: 17 giờ 30, 19 giờ 00

+ Mồng 3 Tết – Chúa Nhật 14/02/2021: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

  • Các thánh lễ như bình thường: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00.

+ Mồng 6 Tết – Thứ Tư Lễ Tro 17/02/2021: GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT

  • Lễ sáng: 5 giờ 00, 7 giờ 00
  • Lễ chiều: 17 giờ 30, 19 giờ 00

GIÁO XỨ AN BÌNH HỒNG PHÚC TẾT
GIA ĐÌNH THÁNH THIỆN LỘC ÂN XUÂN