THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 23/01/2022

 1. Xin anh chị em cầu nguyện cho kỳ tĩnh tâm năm  của Quý cha trong Tổng Giáo Phận từ thứ hai 24/01 đến thứ năm 27/01. Trong những ngày tĩnh tâm các Thánh Lễ tại nhà thờ do các cha dòng dâng lễ như sau:
 • Thứ hai 24/01: Sáng 5:00 – 6:15 . Chiều: 17:30
 • Thứ ba, tư : Sáng 5:00 . Chiều: 17:30
 • Thứ năm 27/01: Sáng 5:00 . Chiều: 17:30 và 19:00

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NHÂM DẦN 2022

29 TẾT –  THỨ HAI 31/01/2022:

 • LỄ SÁNG : 5 GIỜ 00 – 6 GIỜ 15
 • LỄ TẤT NIÊN : 17 GIỜ 30
 • LỄ GIAO THỪA : 22 GIỜ 00  –  có hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi.

MỒNG 1 TẾT- THỨ BA 01/02/2022: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

 • LỄ SÁNG :  07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU : 17 GIỜ 30  VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 2 TẾT-  THỨ TƯ 02/02/2022:  KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

 • LỄ SÁNG :  07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU : 17 GIỜ 30  VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 3 TẾT-  THỨ NĂM 03/02/2022: : THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 • LỄ SÁNG :  07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU : 17 GIỜ 30  VÀ 19 GIỜ 00