THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 20/02/2022

  1. Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn sẽ ban Bí Tích Thêm sức cho các em lớp Thêm sức 3 vào lúc 17 giờ 30 ngày thứ năm 24/02/2022. Xin được chia sẻ niềm vui với quý phụ huynh và với các em cùng quý Sơ, anh chị GLV phụ trách. Xin Quý vị phụ huynh tiếp tục cho các em theo học các lớp Bao Đồng, đừng coi lãnh Bí Tích Thêm sức là xong.
  2. Các lớp Giáo Lý thiếu nhi đang nhận ghi danh cho các em thiếu nhi học giáo lý và đã bắt đầu năm học Giáo Lý mới. Sau ngày 06/03/2022 sẽ không nhận các em vào lớp.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng