THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 15/05/2022

  1. Chúng ta đang sống trong tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ. xin anh chị em cùng bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc lần chuỗi Mân côi tại gia đình mình và thực thi 3 mệnh lệnh Đức Mẹ hiện ra tại Fatima: ăn năn cải thiện đời sống, tôn sùng Mẫu Tâm và siêng năng lần hạt Mân Côi.
  2. Mời Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ họp lúc 19 giờ 00 thứ bảy 21/05/2022.
  3. Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giám mục Giuse quyết định truyền chức linh mục cho 19 thầy phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 ngày 24/06/2022, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại nhà thờ Chính Toà. Chúng tôi có niêm yết danh sách ở bảng thông báo từ Chúa nhật 15/05 đến hết Chúa nhật 29/05. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng Giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha sở trước ngày nói trên.
  4. Số tiền anh chị em giúp cho Quỹ Ơn Thiên triệu TGP tuần trước được 200 triệu đồng và giúp cho Đại Chủng Viện Thánh Giuse  được 100 triệu đồng. Xin cám ơn sự quảng đại của anh chị em.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng