THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 26/06/2022

  1. Thánh lễ đồng tế mừng 19 năm thụ phong linh mục và bổn mạng Phaolô của cha sở vào lúc 17 giờ 30 thứ ba 28/06. Xin anh chị em cùng tham dự Thánh Lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cha trong sứ mạng phục vụ tại giáo xứ Tân Định.
  2. Xin hiệp thông cầu nguyện và chúc mừng bổn mạng Phêrô và Phaolô của một số đông anh em nhận 2 thánh làm bổn mạng trong thánh lễ trọng 29/06/2022.
  3. Thứ năm 30/6:
    • Mừng 23 năm TPLM (1999) của Đức cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn
    • Giỗ 21 năm (+ 2001) Cố Giám mục Aloisiô Phạm Văn Nẫm
  4. Thứ sáu đầu tháng 1/7: Giỗ 27 năm (+ 1995) Đức Cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình.
  5. Tuần này có những ngày đầu tháng. Xin anh chị em cùng thánh hóa những ngày đầu tháng.
  6. Hôm nay xin cộng đoàn quảng đại giúp đỡ để chăm lo quý cha đang làm việc mục vụ mà đau yếu, đặc biệt là quý cha đang nghỉ hưu thuộc Tổng giáo phận Sàigòn – Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng