Lửa tình yêu

14/08 – CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN năm C.

“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.

Lời Chúa: Lc 12, 49-53

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất.

Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ.

Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

Suy niệm: Cuộc sống của người ki-tô hữu phải là một cuộc chiến đấu không ngừng mà chính Chúa Giê-su là người khởi xướng và mẫu gương đi trước. Lửa và Phép Rửa mà Tin Mừng nhắc đến hôm nay chính Chúa Giê-su đã đem đến trần gian và Ngài đã thi hành sứ mệnh cứu thế của Ngài bằng một cuộc chiến cam go, đã đánh bại thần chết bằng cuộc Phục sinh của Ngài. Người ki-tô hữu không thể đi ngoài con đường Thánh Giá của Đức Ki-tô. Trong thân phận con người, chúng ta thường bị nhận chìm trong đau khổ bởi hận thù chia rẽ ghen ghét có khi bởi chính những người thân của mình. Nhưng chúng ta tin rằng bên kia bức màn đen tối đó, lại có ánh sáng và sự sống bất diệt. Cuộc sống càng có ý nghĩa, càng tăng giá trị, khi người ta ý thức được rằng cuộc sống này đòi người ta phải chiến đấu để chiến thắng. Và con đường đi đến chiến thắng không gì khác hơn là con đường thập giá của Đức Ki-tô.

Mời Bạn: Đừng sợ phải hy sinh, nhưng hãy sẵn sàng để chiến đấu chống lại mọi thứ cám dỗ và hãy chiến đấu như Chúa đã chiến đấu và chiến thắng trong sa mạc.

Sống Lời Chúa: Tập làm mỗi ngày một việc hy sinh để quen chiến đấu trước những cơn cám dỗ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chính vì tội lỗi chúng con mà Thập Giá xuất hiện trên trần gian và Chúa đã đem lửa xuống để thiêu đốt tất cả căn nguyên sự tội. Xin luôn ban cho chúng con sức mạnh tinh thần để cùng với Chúa, chúng con chiến thắng mọi âm mưu qua quỉ, huỷ diệt mầm mống chia rẽ, hận thù ghen ghét hầu được sống hoà hợp trong niềm tin yêu Chúa. Amen.