Tiệc cưới Nước Trời

18/08 – Thứ Năm tuần 20 thường niên.

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”.

Lời Chúa: Mt 22, 1-14

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!” Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.

Suy niệm: Thật đáng tiếc và đáng trách thái độ của những khách được mời đến dự bữa tiệc cưới thịnh soạn của Đức Vua. Thái độ dửng dưng, vô cảm và thậm chí khinh mạn đối với chính chủ tiệc là vị vua quyền thế cao sang! Khách được mời “không đếm xỉa tới”, có kẻ viện cớ vướng bận công việc nhỏ nhặt để thoái thác, có kẻ còn quá đáng trở mặt thù địch “bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.” Tưởng rằng bữa tiệc thất bại! Nhưng không, Đức Vua lại mở rộng lượng khách mời tới bất cứ ai: mọi người “bất luận tốt xấu” đều được tham dự, dù họ chẳng có công trạng gì với Đức Vua, chỉ cần họ đáp lại sự gia ân quảng đại của ngài, với niềm trân trọng và tri ân, được biểu lộ qua việc “mặc y phục lễ cưới” như Đức Vua yêu cầu.

Mời Bạn: Bữa tiệc Đức Vua “mở tiệc cưới cho con mình” chính là tiệc Thánh Thể, “tiệc cưới Con Chiên” (Kh 19,9), mà Thiên Chúa ân cần thết đãi chúng ta. Bữa tiệc này chính là nguồn sức sống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Giữa một thế giới mà người ta bị thúc đẩy phải làm ra thật dư thừa của cải vật chất để rồi hưởng thụ thật nhiều, thì liệu bạn và tôi có để mình bị tác động bởi vòng xoáy đó đến độ thờ ơ trước lời mời dự tiệc Thánh Thể của Thiên Chúa hay không? Hay chúng ta cũng viện cớ công việc, hoặc giải trí mà không còn thiết tha đến với Chúa nơi bàn tiệc thánh không?

Sống Lời Chúa: Chuẩn bị chu đáo cho việc dự lễ ngày Chúa Nhật bằng cách đi ngủ sớm vào tối thứ Bảy và xếp ưu tiên hàng đầu cho việc tham dự Thánh lễ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tăng thêm nơi chúng con lòng khao khát Chúa để con chúng con thấy Chúa lớn hơn và giàu hơn mọi thứ chúng con đang có.