Bà sinh con trai

08/09 – Thứ Năm tuần 23 thường niên – SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.

“Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần”.

Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham.

Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Roboam; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manasse; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Suy niệm: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Một lời chào vừa long trọng vừa lạ lùng: long trọng với một thôn nữ Na-da-rét, người diễm phúc được tuyển chọn; lạ lùng vì không gọi tên Ma-ri-a, thay vào đó bằng một danh xưng mới: Đấng đầy ân sủng. Thế nhưng, ân sủng ấy không do công trạng riêng của Mẹ, nhưng do lòng thương xót của Thiên Chúa. Với lòng tin và sự vâng phục, Đức Ma-ri-a đã thưa tiếng ‘xin vâng’ để trở nên E-va mới, cưu mang Đức Giê-su, Đấng là Ân sủng. Nhờ tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a được ân sủng Vô nhiễm nguyên tội ngay trong dạ thân mẫu, rồi Mẹ trở thành “máng” thông ân sủng Chúa đến cho nhân loại. Trong cái nhìn đó, ngày sinh nhật của Mẹ là khoảnh khắc vĩ đại, mở ra chân trời hy vọng, niềm vui, bình an cho nhân loại lâu nay đang ngóng chờ.

Mời Bạn: Việc Mẹ Ma-ri-a chào đời đem niềm vui cho toàn nhân loại. Bạn có kinh nghiêm nào trong việc lan tỏa niềm vui, hạnh phúc cho người khác tại công ty, xí nghiệp hay môi trường bạn đang sống không? Kinh nghiệm đó có dẫn bạn đến chỗ dám hy sinh phần nào bản thân để mưu ích cho họ không?

Sống Lời Chúa: Hôm nay hãy chia sẻ niềm vui của bạn với ai đó bên cạnh.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Xin dạy con biết đem niềm vui cho người khác, can đảm sống như Mẹ, dám hy sinh, cho đi để phục vụ anh chị em mình trong đời sống thuờng ngày. Amen.