THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 18/09/2022

  1. Thứ hai tuần này 19/09 có Thánh Lễ Khai Giảng Năm Thực Tập Mục Vụ vào lúc 17 giờ 30. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho Quý thầy.
  2. Chúa nhật 18/09 vào lúc 10 giờ sáng, giáo xứ có trao học bổng cho 26 em nghèo học lực từ khá trở lên, gồm có: Cấp 1: 2 em, cấp 2: 10 em, cấp 3: 7 em, cao đẳng – đại học: 7 em.
  3. Hôm nay xin cộng đoàn quảng đại giúp chia sẻ cho hoạt động bác ái từ thiện của giáo xứ và học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng