Dấu chỉ của thời đại

21/10 – Thứ Sáu tuần 29 thường niên.

“Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?”

Lời Chúa: Lc 12, 54-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế.

Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”.

Suy niệm: Xin ơn phân định sống đời Ki-tô hữu là một trong những ưu tiên của Hội Thánh, đặc biệt trong tiến trình dẫn tới Thượng Hội đồng Giám mục thế giới 2023 sắp đến. Thực ra, không đợi đến ngàn năm thứ ba, Chúa Giê-su đã nói với ta sự phân định ấy từ lâu rồi, từ khi Ngài bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Việc người Ki-tô hữu phải sáng suốt, biết phân định những gì tốt xấu, lựa chọn những giải pháp tối ưu cho cuộc sống chứng tá trước tiên là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Thứ đến là sự cộng tác của ta với Chúa, ngoan ngoãn, mềm mại để Ngài hướng dẫn theo đường đi nước bước của Thánh Thần ấy giữa thế giới, thế hệ đa đoan và “gian tà” này.

Mời Bạn: Khoa học kỹ thuật tiến bộ giúp ta “giải thiêng” những gì trước đây được coi là mầu nhiệm; song khoa học không thể thay thế ta làm tất cả. Nước Thiên Chúa đang phát triển trong thế giới cách huyền nhiệm, cần đến sự cộng tác, phân định của bạn trước hoàn cảnh mới hiện nay, hầu có thể làm chứng cho những giá trị của Nước Thiên Chúa ấy trong đời sống mỗi ngày của mình. Vì thế, bạn hãy nhìn bối cảnh sống hôm nay để nghiệm xem Chúa muốn bạn đáp ứng thế nào.

Sống Lời Chúa: Hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa nói qua lương tâm, vạn vật, trong Thánh Kinh, đừng chỉ nghe suông, nhưng hãy hành động.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn khôn ngoan để con biết phân định, chọn lựa đúng đắn các bậc thang giá trị của cuộc sống trong tư thế người môn đệ Chúa Ki-tô. Amen.