THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 23/10/2022

Tháng Mười :THÁNG MÂN CÔI

  1. Chúa nhật XXX thường niên, 23 tháng 10 năm 2022, là Chúa nhật Truyền Giáo theo truyền thống xưa nay, toàn thể giáo phận sẽ đóng góp cho quỹ truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Xin anh chị em quang đại chia sẻ. Chúng tôi có gởi đến anh chị em phong thư trong đó có tóm tắt sứ điệp truyền giáo năm nay của Đức Thánh Cha.ĐTC mời gọi mọi tín hữu làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày. Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2022 với chủ đề: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8). Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu loan báo sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô trong mọi chiều kích của đời sống hàng ngày.
  2. Chúng ta đang ở tuần cuối của tháng Mân Côi, xin anh chị em gia tăng lòng sùng kính và thực hành việc lần chuỗi Mân Côi liên kết.
  3. Xin anh chị em cùng cầu nguyện tạ ơn với giáo xứ hướng tới kỷ niệm 5 năm Ngày Khánh Thành Nhà Chờ Phục Sinh 2/11/2017- 2/11/2022.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng