Đừng giả hình

24/10 – Thứ Hai tuần 30 thường niên.

“Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?”

Lời Chúa: Lc 13, 10-17

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”.

Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: “Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?” Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.

Suy niệm: Hai thái độ trái ngược nhau trước nỗi khổ của người bên cạnh. Đức Giê-su, hiện thân của tình thương, cảm nhận được nỗi đau của người phụ nữ bị còng lưng 18 năm, đã vượt qua giới hạn của lề luật để giải thoát cho chị. Trong khi ấy ông trưởng hội đường lại vụ hình thức, vô cảm trước nỗi thống khổ của người lân cận. Ông tìm lý do biện hộ cho thái độ thiếu cảm thông của mình nơi luật Mô-sê: “đừng có đến vào ngày Sa-bát.” Thực ra khi ban bố luật giữ ngày Sa-bát, Thiên Chúa muốn thể hiện sự yêu thương dành cho dân Người, nhưng dần dà luật được giải thích quá tỉ mỉ, trở thành gánh nặng. Thậm chí trở thành thứ bình phong che giấu sự giả hình, thái độ vô cảm trước nỗi khổ của đồng loại. Đức Giê-su nhập thể đã lấy lại ý nghĩa đích thực của luật Thiên Chúa ban: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Con người làm chủ ngày Sa-bát” (Mt 12,7-8).

Mời Bạn: Ngày Chúa Nhật là ngày chúng mình tạ ơn Chúa vì đã giải thoát bạn và tôi khỏi cái chết đời đời. Vậy bạn thánh hóa ngày của Chúa thế nào: Thấy mình bị trói buộc bởi luật đi dự lễ hay thấy hạnh phúc vì được Chúa cứu, gặp Chúa để tạ ơn Ngài mỗi Chúa Nhật?

Chia sẻ: Nếu thấy mình may mắn vì được biết và tin Chúa, bạn hãy đem tâm tình tri ân ấy đến chia sẻ cho những người còn nguội lạnh, thờ ơ với Thánh lễ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đặt tay lên chúng con để chúng con được ‘đứng thẳng.’ Xin cũng biến đổi chúng con trở thành chỗ dựa cho những anh chị em bị ‘còng lưng’ vì tội lỗi nữa. Amen.