26/10 – Thứ Tư tuần 30 thường niên.

“Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.

Lời Chúa: Lc 13, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.

Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”.

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

Suy niệm: Chuyện kể có một chú lừa bị rớt xuống một cái hố sâu. Sau nhiều nỗ lực bất thành, người ta nảy ra sáng kiến cứu chú lừa bằng cách lấp cái hố. Khi từng xẻng đất lấp xuống trên người, chú lừa đã không cam chịu để mình bị chôn vùi nhưng chú cộng tác bằng cách lắc mình để đất rơi xuống và chú bước lên đó. Hố có sâu, nhưng cứ mỗi tảng đất rơi xuống chú lừa lại bước lên cao một chút, và khi cái hố bị lấp đầy là lúc chú được cứu ra khỏi hố. Cũng thế, cánh cửa cứu độ có hẹp, Chúa vẫn ban ơn, nhưng chúng ta phải chiến đấu để đi qua cách cửa hẹp đó rồi mới đạt tới ơn cứu độ.

Mời Bạn: Cuộc đời chúng ta là những lựa chọn giữa việc tốt và việc xấu; nhưng trên hết đó là lựa chọn điều Chúa muốn mà Người gợi ý qua những bổn phận của mỗi người chúng ta. Đó là những lựa chọn hy sinh từ bỏ, dù nhỏ bé nhưng làm chúng ta trở nên giống Chúa hơn.

Mời Bạn: Đi theo Chúa, làm theo lời Chúa dạy luôn đòi hỏi lựa chọn từ bỏ và hy sinh mỗi ngày. Đó thực sự là những nỗ lực đi trong con đường hẹp với niềm hy vọng. Bạn có sẵn sàng để từ bỏ, để vác thánh giá Chúa gởi đến qua những hoàn cảnh cụ thể của mình không?

Chia sẻ: Chia sẻ một niềm vui bạn cảm nhận được khi đã can đảm chấp nhận từ bỏ và đảm nhận những đau khổ qua công việc mỗi ngày.

Sống Lời Chúa: Suy ngẫm câu Lời Chúa sau: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Lc 9,22)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin thêm cho con lòng mến và ơn can đảm, để con có thể sẵn sàng và vui vẻ đón nhận những điều trái ý, những đau khổ mỗi ngày vì lòng yêu mến Chúa. Amen.