THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 30/10/2022

Tháng 11: THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ý cầu nguyện: Cầu cho các trẻ em chịu đau khổ. Xin cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những trẻ em vô gia cư, mồ côi và nạn nhân chiến tranh; được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình.

Ngay từ buổi đầu Kitô giáo, Hội thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (x. 2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

  1. Giờ lễ 01/11 và 02/11 như bình thường: Sáng 5g00; 6g15. Chiều: 17g30 và 19g00. Thánh lễ đồng tế lúc 19 giờ 00 thứ tư 02/11 cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn đang an nghỉ nơi nhà chờ Phục Sinh.
  2. Hướng tới kỷ niệm 5 năm khánh thành Nhà Chờ Phục Sinh, trong Thánh lễ đồng tế lúc 19 giờ ngày 02/11/2022, cha Sở sẽ cầu nguyện đặc biệt cho các ân nhân và anh chị em đã cộng tác giúp xây dựng và bảo trì chung cư hạnh phúc của giáo xứ.
  3. Số tiền anh chị em giúp cho Quỹ Truyền Giáo tuần qua được 210 triệu đồng. Xin cám ơn anh chị em.

Lưu ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh cho đến nửa đêm ngày lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), thì được hưởng một ơn đại xá, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau. (Enchiridion Indulgentiarum, ẩn bản 1999, concessio 29, §1, 2°)

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. (Enchiridion Indulgentiarum, án bản 1999, concessio 29, §1,1).

3. Các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §2,1°).