Gioan Tẩy Giả là Elia

10/12 – Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng.

“Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”.

LỜI CHÚA: Mt 17, 10-13

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?”

Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.

Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

Suy niệm: Ông Ê-li-a đã đến rồi ư? Mà sao người Do Thái không nhận ra? Các môn đệ cũng như người Do Thái tin rằng “ông Ê-li-a phải tới trước” để dọn đường cho Đấng Cứu Thế (x. Ml 3,23). Nhưng thật bất ngờ, Chúa Giê-su cho biết Gio-an Tẩy giả chính là hiện thân của ông Ê-li-a đã đến thế mà họ “không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn”. Họ đã không tin nhận lời ông và rồi, lưỡi gươm hung hãn của Hê-rô-đê còn giết hại ông khi ông thi hành sứ mạng tiền hô của mình. Bằng cái chết, Gio-an tiếp tục là hiện thân của Ê-li-a khi báo trước cái chết của Đức Ki-tô. Quả thật họ đã xử với Gio-an thế nào thì họ còn xử với Đức Ki-tô còn tệ hơn khi đóng đinh Ngài vào thập giá.

Mời Bạn: Hiện thân của Ê-li-a thời nay chính là các nhà truyền giáo, linh mục, tu sĩ cùng các tông đồ giáo dân vẫn hiện diện và thực thi sứ mạng tiền hô cho Đức Ki-tô trong thế giới hôm nay. Bạn có ở trong số những người đó không? Có nhiều người trong số đó đang bị bắt bớ, tù đầy, giết chết vì danh Đức Ki-tô. Bạn là người đang đọc những dòng chữ này, hẳn là bạn không, hoặc chưa, bị “xử tệ” như thế, nhưng ít nhất, bạn đã sẵn sàng chịu mọi sự gian khó, thiệt thòi trong cuộc sống “vì danh Đức Ki-tô” (x. Mt 10,22), để làm chứng cho Ngài chưa?

Sống Lời Chúa: Bạn đón nhận cách vui lòng những lao nhọc vất vả, kể cả những điều xúc phạm người khác gây ra cho bạn khi bạn làm công tác tông đồ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con học với Chúa vì Chúa hiền lành và khiêm nhường. Xin giúp chúng con sống hiền hoà khiêm tốn khi phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.