THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 25/12/2022

  1. Thứ sáu 30/12 Lễ Thánh Gia Thất, trong thánh lễ lúc 17g30 giáo xứ có tổ chức kỷ niệm hôn phối cho những dịp đặc biệt như: 1 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm… cho các đôi hôn phối trong giáo xứ. Xin mời anh chị em sắp xếp tập nghi thức và tham dự thánh lễ.
  2. Số tiền cộng đoàn giúp cho nhà thờ Martino – Giáo hạt Tân Sơn Nhì là 530 triệu đồng, trong đó có 1 gia đình góp 100 triệu. Xin hết lòng cảm ơn sự quảng đại của anh chị em.
  3. Xin cảm ơn tất cả các thành phần dân Chúa đã cộng tác để giúp cho những ngày vừa qua được diễn tiến rất tốt đẹp, cách đặc biệt là đối với quý vị phụ huynh của các em thiếu nhi đã đưa đón các em cũng như chính các em trong phần hoạt cảnh hơn một tháng vừa qua. Xin cảm ơn sự cộng tác của các cha, các tu sĩ, anh chị huynh trưởng giáo lý viên, anh Phêrô Trần Thanh Nam – tác giả vở nhạc kịch – cũng như ca đoàn và rất nhiều người bằng nhiều cách khác nhau để ngày Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh được diễn ra trong an bình. Xin dâng lời tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng